Polismärke vid registreringsskylt

2021-07-22 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag funderar på att göra ett special tillverkat klistermärke under min personliga reggplåt på min bil med -(polisenslogga) POLISEN (Polisenlogga) - bryter jag mot någon lag, eller är detta möjligt för mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall en person obehörigen utgiver sig för att utöva myndighet så gör denne sig skyldig till brottet föregivande av allmän ställning, vilket påkallar påföljden böter eller fängelse i högst sex månader, alternativt fängelse i högst två år om brottet är att betrakta som grovt (17 kap. 15 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]). Detsamma gäller om en person obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger sken av att denne tillhör en kår i det allmännas tjänst. Att tillägga ett polismärke under din personliga registreringsplåt kan uppfattas ge ett sken av att du skulle tillhöra poliskåren. Min juridiska uppfattning är således att en sådan skylt innebär straffansvar.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95746)