Polisanmäld för snatteri

FRÅGA
Hej! Nu e det såhär att för någon dag sen blev jag tagen på bar gärning när jag snattade två stk choklad (värde 13.45 kr) och polisen blev dit kallad och en polisanmälan gjordes, nu undrar jag vad som kommer hända? Dem pratade om att socialtjänsten skulle bli inblandade osv men de bryr ja mig inte så mycket om, tänker mest på att jag inte vill ha en prick i registret, är 17 år btw.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att förklara lite om brottet, därefter förklara vad som är den vanligaste påföljden och till sist vad som gäller angående belastningsregistret. Längst ner hittar du en kort sammanfattning.

Brottet är ringa stöld
Att ta något utan lov klassas som stöld och det regleras i brottsbalken (Brb). Eftersom det är fråga om ett så lågt belopp som 13.45 kr ses det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Det är detta som kallas snatteri i vardagligt tal. Det går en gräns vid 1250 kr som ses som vägledande för om brottet ska bedömas som ringa stöld eller stöld.

Påföljden blir vanligtvis böter
Då du är över 15 år är du straffmyndig och kan därmed straffas för brott. Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). I ditt fall är dock fängelse helt uteslutet så det är böter som kan bli aktuellt.

Det är inte särskilt troligt att målet kommer att tas upp i en domstol. Om du erkänner brottet kan åklagaren meddela strafföreläggande i stället för att inleda en rättegång (48 kap. rättegångsbalken). Strafföreläggande är vanligt vid mildare brott, speciellt om du inte har begått något brott sedan tidigare.

Belastningsregistret
Om du döms eller får ett strafföreläggande för brottet kommer det att registreras i belastningsregistret (3 § punkt 1 lag om belastningsregister). Blir påföljden böter kommer din prick att tas bort efter 5 år (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Om polisanmälan skulle läggas ner kommer ärendet däremot inte att hamna i belastningsregistret.

Sammanfattning
Brottet är ringa stöld och den troligaste påföljden är böter. Döms du till böter kommer brottet finnas i belastningsregistret i 5 år.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?