Polisanmälans offentlighet

FRÅGA
Vilket åtkomst och information har media i och med att en anmälan är gjord? Får de tillgång till namn på berörda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att det är en polisanmälan som du avser med anmälan och jag kommer därför att utgå från detta.

En polisanmälan blir i och med att den inkommer till polismyndigheten en offentlig handling enligt 3 och 6 §§ Tryckfrihetsförordningen. Om en person efter det att anmälan ingivits begär att få ut den dokumenterade information som anmälan avser är det upp till polismyndigheten att göra en bedömning av om handlingen ska lämnas ut eller om den ska sekretessbeläggas och således inte lämnas ut för tillfället. Även om handlingen lämnas ut kan vissa uppgifter i anmälan sekretessbeläggas och kommer då att strykas över i dokumentet så att den person begärt informationen inte kan ta del av uppgifterna. I 2 § Offentlighets- och sekretesslagen anges de förutsättningar som kan ligga till grund för en sekretessbeläggning. En bedömning likt denna sker i varje enskilt fall och det finns tyvärr inte möjlighet att ge något generellt svar på din fråga.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll