Polisanmäla kommunstyrelse

Hej!

Jag undrar om det är möjligt att polisanmäla en kommun. Eller närmare bestämt en kommunstyrelse. För oförsiktigt hanterande av skattemedel eller liknande formulering. Saken är den att kommunstyrelsen 2008 klubbade igenom ett ´Upplevelsepark´-paket. En idé och ett jätteprojekt som skulle ha Gröna-Lund-familjen Lindberg som medfinansiär. Så från 2008-2013 projekterades, analyserades, kalkylerades och allt vad det heter om projektet. Men hela idén stupade p.g.a att regeringen inte gav dispens för strandskyddet. Det beskedet kom i slutet av 2013. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att först efter fem års utredande etc kommer att besked som visar att projektet från första början var dödsdömt. Fem års bortkastade pengar och resurser. Jag vill polisanmäla detta. Går det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Kommunstyrelsen har bl.a. till uppgift att ha hand om den ekonomiska förvaltningen och fullgöra de uppdrag som styrelsen fått sig tilldelat från fullmäktige, se 6:4 kommunallagen. Kommunen ska enligt 8:1 kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, men utöver det finns det inte något lagstadgat om vad god ekonomisk hushållning innebär. Regeln är en målsättningsregel, och kan därför inte bli föremål för en domstolsprövning. Det går inte att polisanmäla kommunstyrelsen i detta fall. Det finns inte någon lagstadgad grund för en anmälan, såvitt framgår av uppgifterna, då kommunen i princip själv bestämmer över sin ekonomiska verksamhet.

En kommunstyrelse beslut kan endast överklagas genom en laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Att ett beslut laglighetsprövas innebär att beslutet endast kan upphävas om beslutet inte kommit till i laga ordning, om beslutet inte hänför sig till en angelägenhet för kommunen, om det organ som fattat beslutet överskridit sin befogenhet eller om beslutet strider mot lag, se 10:8 kommunallagen. Själva innebörden av beslutet kan med andra ord inte överklagas. Klagotiden är tre veckor från det att kommunen tillkännagav beslutet.

Med vänliga hälsningar

Anna BerglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”