Pojkvän åtalad för våldtäkt mot barn

FRÅGA
Hej! Jag har en allmän fråga det är så här att jag har en tjejkompis som sitter i världens knipa och hon söker råd på vad hon kan göra Det är så här att hon har nämligen blivit våldtagen av en kille och han sitter häktad i väntan på åtal men sen har polisen tyvärr även häktat en person hennes pojkvän för dom har hittat spår av han och våldtäkts mannen i henne problemet i det hela är att hon är 14 snart 15 år hon vill inte åtala sin pojkvän bara den andra han som har våldtagit henne men hennes advokat försöker manipulera henne att åtala pojkvännen och hon vill inte det finns där någon hon kan göra för att dom inte ska åtala pojkvännen (han sitter också just nu häktad)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det måste vara en otroligt jobbig situation för din kompis. Jag kommer börja med att redogöra för vad det kan röra sig om för brott som pojkvännen kommer åtalas för samt vad följden kan bli sedan avslutar jag med mitt råd till din kompis.

Möjliga brott och påföljder

Att ha samlag med någon som är under 15 år utgör som utgångspunkt brottet "våldtäkt mot barn" (BrB 6:4 1st). Eftersom det rör sig om din kompis pojkvän och hon verkar ha samtyckt skulle man förmodligen anse att det istället rör sig om "utnyttjande av barn". Straffet för detta kan vara allt från böter till fängelse i fyra år beroende på omständigheterna (BrB 6:5 1st). I tidigare fall av frivillighet har 4 månaders fängelse blivit straffet men även samhällstjänst har ansetts möjligt.

Det är även möjligt att pojkvännen inte döms till något straff alls. Eftersom de är i en relation och samtycke förelegat finns en möjlighet att inte döma till ansvar. Det måste dock vara uppenbart att det inte skett något övergrepp. Denna bedömning grundar sig främst på skillnaden i ålder och utveckling mellan din kompis och hennes pojkvän men även övriga omständigheter (BrB 6:14 1st). Med tanke på att din kompis nästan är 15 år, dvs då man fritt får ha samlag, finns relativt goda chanser att pojkvännen inte kommer dömas till något brott. Är pojkvännen dock betydligt äldre (t.ex upp mot 17 år gammal) kommer han förmodligen dömas, men förmodligen inte till ett långt straff.

Jag kan även nämna att om pojkvännen är under 21 år så finns en s.k straffrabatt som innebär att han per automatik får ett lindrigare straff än han annars hade fått.

Det finns tyvärr inget din kompis kan göra rent juridiskt för att hindra ett åtal. Brottet faller nämligen under s.k "allmänt åtal" vilket innebär att det är upp till åklagaren om denne vill åtala eller inte (RB 20:3 j. 20:2 1st).

Mitt råd

Eftersom din kompis inte kan hindra att åklagaren åtalar pojkvännen bör hon när hon förhörs av denne eller polis förklara att det skett helt frivilligt och för att de är i en relation. Detta utgör då bevismedel i rättegången och kommer tala för att pojkvännen inte ska dömas eller i vart fall få lindrigt straff.

Din kompis är s.k målsägande och får därför inte vittna (RB 36:1 1st). Detta innebär att hon i rättegången inte själv kan säga att det skett frivilligt och i en relation. Dock kan pojkvännen begära vittnesförhör med någon som känner till att de är i en relation och att det skett frivilligt vilket utgör ännu mer bevismedel.

Mitt avslutande råd är helt enkelt att konstant hävda att det skett frivilligt inom en relation. Detta är enligt min bedömning det bästa sättet att undvika eller i vart fall lindra en dom mot pojkvännen. Det är även möjligt att åklagaren inte anser sig ha tillräckliga bevis och lägger ned åtalet ifall din kompis inte samarbetar.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och önskar er all lycka till. Ni är självklart varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (398)
2021-05-07 Är det ett incestbrott att höra ljud av samlag?
2021-04-30 Bevisbördan vid sexuella hot
2021-04-20 Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?
2021-04-19 Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

Alla besvarade frågor (92198)