Plötsliga inkomsters påverkan på CSN och dess skattepliktighet.

2021-01-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, Om man tänker att någon som får CSN-bidrag skulle vinna mycket pengar på ett casino, måste personen använda upp sina vunna pengar innan personen har rätt att få CSN-bidrag igen? Om personen ändå får CSN trots dessa pengar, har person begått bidragsbrott då? Är det skatt på vunna pengar?
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar flera frågor i din fråga. Jag kommer dela upp dem i turordning och svara på dem på så vis.

måste personen använda upp sina vunna pengar innan personen har rätt att få CSN-bidrag igen?

CSN är en rättighet som ges till alla som uppfyller kraven i studiestödslagen.

Studiemedel ges till dem som studerar vid lärosäten i Sverige. Kraven för studiestöd är att man studerar deltid eller heltid. 3:8-10 Studiestödslagen. Så förutsättningarna för att erhålla studielån ändras inte genom att en vunnit en del pengar.

Dock kan storleken på studielånet variera beroende på hur stor inkomst man haft det året.

Ett fullt studiestöd får endast lämnas till en studerande som inte uppnår ett visst inkomstbelopp (fribeloppet).

Det finns därmed inga regler om att pengarna behöver användas för att man ska erhålla studiestöd. Inkomst kan tas upp i beräkningen över hur stort beloppet ska vara under det gångna året, det sätter dock inget krav på att det ska användas.

Om personen ändå får CSN trots dessa pengar, har person begått bidragsbrott då?

Rekvisiten i Bidragsbrott hittar vi i bidragsbrottslagen. Rekvisiten för att det ska anses utgöra ett bidragsbrott är att dels lämnat oriktiga uppgifter, och av den anledningen skapar en fara för att en för stor ekonomisk fördel betalas ut, kan begå bidragsbrott.

Det innebär, exempelvis, att en som erhållit en inkomst och inte anmält det vid en ansökan om något ekonomiskt bistånd, och får mer än vad hen hade gjort innan kan därmed begå brottet.

Det för CSN-kontexten kan det bli aktuellt beroende på storleken på inkomsten och hur inkomsten påverkar studieresultatets storlek.

Däremot anses det som tjänsteinkomst enligt 10:1 IL, ifall vinsterna inte uppkommit från ett rent slumpmässig verksamhet.

Det innebär att spel om exempelvis en vinst från en enarmad bandit, som i praktiken är ett rent slumpartat spel. anses skattefri. Medans ett spel som Texas holdem, vars vinstinförtjäning kräver mer färdighet, ses som skattepliktig inkomst.

Hoppas det besvarade dina frågor!

Är det skatt på vunna pengar?

Frågan om skatteskyldigheten för pengarna består främst i vilket typ av spel vinsten framkom från. Lotterivinster är inte skattepliktig inkomst, 8:3 IL.

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?