Placering av "Attefallshus"

2015-08-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
"I omedelbar närhet" av ett bostadshus. Kan det vara att "Atterfallshuset" sitter fast i bostadshuset?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

De så kallade "Attefallshusen" regleras i plan - och bygglagen (2010:900) (PBL) 9 kap. 4a §, se här. Regeln innebär att du utan bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, får uppföra eller bygga till en byggnad som till att börja med avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad (tex ett garage, förråd eller gäststuga). Ytterligare regler är bland annat att det inte får vara större än 25 kvm, taknockshöjden får inte överstiga 4 meter och det får som huvudregel inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Eftersom "Attefallshusen" alltså ska avses vara antingen ett så kallat komplementbostadshus eller en komplementbyggnad, så innebär detta att det inte kan byggas fast i huvudbostadshuset. Det kan alltså inte anses innebära "i omedelbar närhet av ett en - eller tvåbostadshus" att bygga till en del till bostadshuset. Detta eftersom det då skulle anses vara en tillbyggnad till det redan befintliga bostadshuset, och för tillbyggnad gäller andra regler i PBL, se bland annat PBL 9 kap. 4b §, här. En definition av vad som menas med tillbyggnad hittar du i PBL 1 kap. 4 §, här.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll