Personnummer som allmän handling

FRÅGA
Hej!Är personnummer(alla siffror) allmän handling? går det exempelvis att begära ut via Skatteverket?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Till en början med vill jag rengöra för vad en allmän handling är. Det är en handling som antingen har inkommit eller upprättats hos en myndighet. Centrala begrepp är således att handlingen är inkommen/upprättad samt att det finns hos en myndighet. Det är möjligt att begära ut en handling hos samtliga av de myndigheter som har de efterfrågande uppgifterna hos sig.

Om en handling ska lämnas ut måste myndigheten i fråga göra en sekretessprövning enligt sekretesslagen (OSL) på det material som är efterfrågat. Detta för mig vidare till vilka handlingar som omfattas av sekretess och därmed inte kan läsas ut i sin helhet.

Om vi ser till Skatteverkets regler, så kan man hämta ut uppgifter om sig själv och i vissa även om andra.

- Om det är en offentlig uppgift skickar Skatteverket informationen till dig via antingen fax eller e-post. Värt att notera är att om man väljer att få informationen skickad till sig via e-post kommer inte alla personuppgifter att skickas pga sekretessbestämmelser och offentlighetsprincipen.

- Om du vill ta del av sekretessbelagda uppgifter, går detta bara att få i en begränsad omfattning. Kriterierna är att det antingen är dina egna uppgifter eller att det är uppgifter till en person som du företräder.

Det finns således en distinktion kring information som är offentlig och information som är sekretessbelagd. Exempel på offentlig information är folkbokföringsuppgifter. Dessa uppgifter kan dock vara sekretessbelagda om det är ett känsligt fall, exempelvis adoption. Exempel på uppgifter som är sekretessbelagda är området som berör beskattning. (Det bör dock noteras att beslut om beskattning är offentliga uppgifter.)

Sammanfattningsvis går det att begära ut handilngar från en myndighet om handlingen är upprättad eller inkommen där. Vidare utförs alltid en sekretessprövning vid utlämnande av en handling. Om det visar sig att handlingen är sekretessbelagd, går det endast att få ut delar av handlingen. Om det visar sig att handlingen är offentlig går det att ta del av handlingen i sin helhet. Svaret beror således på om det rör sig om en offentlig eller sekretessbelagd handling.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll