Personnummer i beslut från Hyresnämnden

FRÅGA
Hej!Jag har varit med i en " tvist" om renovering av lgh med hyresnämnden och har nu fått besked om svarDå i detta brev har det specificerat namn , adress , personnr(12) siffror om varje part som varit med i tvisten till oss alla. Är det lagligt att lämna mitt fullständiga personnr till alla andra utan mitt godkännande ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd i Sverige som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar.

I princip alla beslut från Hyresnämnden innehåller namn och personnummer på de inblandade parterna. Detta är till för att det ska vara tydligt för alla inblandade vilka som är parter och vilka som berörs av beslutet. Det kan ju finnas flera personer med samma namn. Det är också av vikt om beslutet ska användas i något annat ärende hos t.ex. Kronofogden eller tingsrätten. Utan ett personnummer kan det vara svårt att koppla ihop målet med rätt person.

Undantag kan finnas om sekretess råder, t.ex. om någon av parterna har skyddade personuppgifter.

Sammanfattningsvis är det alltså lagligt för Hyresnämnden att skriva ut det fullständiga personnumret i beslutet. Något godkännande från varje part krävs inte.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77172)