Personnamnlagen

FRÅGA
Hej, jag har läst att pågrund utav den nya lagen så kan man inte lägga till ett till mellannamn? Finns det absolut ingen chans att göra det? Jag har redan ett mellannamn med det är 2 till namn som jag alltid har sagt när någon har frågat mitt fulla namn. Det är bara att dom namnen inte är på papper. Vill jättegärna veta om det finns nåt sätt att lägga till dom. Dom betyder väldigt mycket för mig...Tack..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den 1 juli 2017 trädde den nya personnamnlagen (PNL) i kraft. En av lagändringarna som gjordes innebär att man inte längre kan ansöka om ett mellannamn. Den som hade ett mellannamn före lagändringen får dock behålla det.

Tillägg av förnamn
Tillägg av ett eller flera förnamn kan däremot fortfarande göras (27 § PNL). Det här förutsätter att kraven som ställs för att ett namn ska beviljas som förnamn är uppfyllda (jfr 28 § PNL). Du hade således kunnat ansöka om att lägga till de mellannamn du önskar, som förnamn. Som sagt måste namnen dock uppfylla angivna krav i lagen. Om namnet till exempel snarare är att betrakta som ett efternamn, kommer ansökan med sannolikhet inte att beviljas. En ansökan om tillägg av förnamn görs hos Skatteverket (3 § PNL).

Dubbelt efternamn
I den nya personnamnlagen har det införts en möjlighet till dubbelt efternamn. Jag skulle här vilja uppmärksamma dig på att man inte kan ha ett dubbelt efternamn och ett mellannamn. I det fallet stryks mellannamnet. Det här innebär att om du vill göra ett tillägg av efternamn, kommer ditt befintliga mellannamn att strykas.

Jag ska exemplifiera detta med namnet Lina Olsson Svensson. Olsson är mellannamn och Svensson är efternamn. Du vill lägga till Andersson så att du får dubbelt efternamn. I detta fallet kommer Olsson att tas bort. Man kan inte kombinera ett mellannamn med dubbelt efternamn.

Sammanfattningsvis
, kan man inte längre ansöka om att lägga till ett mellannamn. Du kan eventuellt lägga till de två mellannamnen som förnamn, men det här förutsätter att namnen uppfyller de krav som är angivna i lag. Möjligheten till dubbelt efternamn har även införts efter den nya lagändringen, men vid utnyttjande av detta kommer det nuvarande mellannamnet att strykas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!


Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77179)