FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag05/05/2016

Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter vid tvångslikvidation på grund av kapitalbrist

Hej,

Vi driver ett bolag där aktiekapitalet är förbrukat och kontrollbalans är upprättade samt alla papper i ordning. vi har fått brev från ett inkassoföretag där man påstår att vi är personlig ansvariga för en skuld på 45.000 kr som vi har bestridit och att man kommer stämma oss både som privatpersoner och företag. Tiden mellan kontrollbalans och beställning är 9 månader. Bolaget har inga skulder, är ej i konkurs men med förbrukat kapital och verksamheten nerlagd. Det blir förmodligen tingsrätten...känns dock som inkassobolaget utövar påtryckningar (icke-god inkasso sed) utöver det som lagen säger. Vi anser att det är helt vanligt tvist, vår bedömning är också att man inte "automaktiskt" kan överföra en skuld från en gäldernär till en annan enbart pga av att kapitalet är förbrukat, vad säger panelen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår det är ni styrelseledamöter i ert aktiebolag, och ert bolag har en skuld på 45 000 kr.

Aktiekapitalet i ett aktiebolag knyter an till ett särskilt förfarande som regleras i 25 kap. 13–20 a §§ aktiebolagslagen (2005:551) (hädanefter förkortad ABL). Om ni i styrelsen inte följer förfarandet kan ni riskera att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder under den tid då ni inte följer förfarandet (se 25 kap. 18 § ABL). För att ni ska förstå varför inkassobolaget skulle kunna kräva att ni betalar bolagets skuld ska jag här nedan förklara vad som gäller i dessa fall – i mer detalj. Om ni bara vill ha mina slutsatser så kan ni gå direkt till den rubriken.

Förfarandet för tvångslikvidation på grund av brist i aktiekapitalet

Ni ska börja följa det särskilda förfarandet när det finns skäl att anta att minst hälften av aktiekapitalet är förbrukat, vilket har inträffat i ert fall. Då skulle bolagets styrelse ”genast” ha upprättat en kontrollbalansräkning, vilket ni har gjort – som jag förstår det från er fråga (25 kap. 13 § första punkten ABL). En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som upprättas enligt kraven i 25 kap. 14 § ABL.

Om er kontrollbalansräkning visade att minst hälften av ert aktiekapital var förbrukat skulle ni ha ”snarast möjligt” kallat till en s.k. första kontrollstämma (25 kap. 15 § ABL). En kontrollstämma är en särskild bolagsstämma som ska besluta om bolaget ska likvideras eller inte.

Om den första kontrollstämman inte beslutar att bolaget ska likvideras så har ni som styrelse en tidsfrist på åtta månader innan ni måste kalla till en andra kontrollstämma. Till en sådan stämma ska ni upprätta en ny kontrollbalansräkning (25 kap. 16 § ABL). Om kontrollbalansräkningen som ni lägger fram till den andra kontrollstämman inte visar att hela aktiekapitalet är fyllt och stämman inte beslutar att likvidera bolaget, måste ni som styrelse ansöka hos tingsrätten om likvidation av bolaget. Denna ansökan ska ni göra inom två veckor från den andra kontrollstämman (25 kap. 17 § andra stycket ABL).

Vad som händer om ni inte följer förfarandet

Om ni inte har kallat till en första kontrollstämma trots att er kontrollbalansräkning visade att ni hade mindre än halva ert aktiekapital gäller följande:

Ni som styrelseledamöter är personligt betalningsansvariga för ert bolags skulder som uppkommer så länge som ni underlåter att kalla till en första kontrollstämma. Ni ansvarar dock bara för de av bolagets skulder som faktiskt uppkommer under den perioden. (25 kap. 18 § första stycket andra punkten ABL).

Om ni inte har ansökt hos tingsrätten om att ert bolag ska likvideras senast åtta månader efter den första kontrollstämman och ni inte har hållit en andra kontrollstämma gäller följande:

Ni som styrelseledamöter är personligt betalningsansvariga för ert bolags skulder så länge som ni underlåter att ansöka hos tingsrätten att den ska besluta att likvidera bolaget. Ni ansvarar dock bara för de av bolagets skulder som faktiskt uppkommer under den perioden. (25 kap. 18 § första stycket tredje punkten ABL).

Slutsatser

Som jag förstår det har ni upprättat en kontrollbalansräkning men inte kallat till någon kontrollstämma. Om er kontrollbalansräkning visade att ni hade mindre än halva ert aktiekapital kvar har ni varit personligt betalningsansvariga för ert bolags skulder från den tidpunkt då ni senast skulle ha hållit en första kontrollstämma. Den tidpunkten har nu passerat för ett tag sedan.

Om bristen i ert aktiekapital uppkom senare började ert personliga betalningsansvar att löpa efter tiden då ni skulle ha upprättat en ny kontrollbalansräkning.

Sannolikt sett har inkassoföretaget alltså en möjlighet att kräva att ni som styrelseledamöter betalar en del av ert boalgs skulder. Om ni är personligt betalningsansvariga är det bäst för er att se till att följa förfarandet som jag beskrev ovan så att ni inte kan krävas på fler av ert bolags skulder.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Dessa frågor kan vara komplexa att arbeta med. Behöver ni sådan hjälp som inte ryms inom vår gratisrådgivning kan ni kontakta någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid HÄR.

Behöver ni vidare hjälp med er aktiekapitalsbrist och personliga betalningsansvar inom ramen för vår gratisrådgivning är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000