Personligt ansvar för suppleant i aktiebolag

2017-03-08 i Bolag
FRÅGA
Vid en aktiebolagskonkurs - kan jag som suppleant i styrelsen bli personligt ansvarig för skulder i någon form.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel är styrelseledamöterna i ett aktiebolag inte personligt betalningsansvariga för de förpliktelser och skulder som bolaget ådrar sig, 1:3 ABL. Då styrelsen företräds av en styrelsesuppleant, har denne samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie styrelseledamot, se 8:3 ABL.

Det finns dock undantag från huvudregeln, där du som deltar i styrelsearbetet kan komma att bli personligt ansvarig för det fall styrelsen bryter mot någon av de regler som genererar ett personligt ansvar. Detta under förutsättning att du faktiskt har blivit inkallad att arbeta i styrelsen (om inte, har du ett begränsat ansvar vid en eventuell konkurs).

Vid en konkurs och då bolaget således hamnat i en allvarlig ekonomisk kris, kan styrelsen komma att bli personligt ansvarig om den inte fullgör sina förpliktelser enligt 25 kap ABL. Rent konkret handlar det om att upprätta en kontrollbalansräkning för det fall det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Så länge styrelsen följer reglerna i ABL kan i princip, enligt huvudregeln, inget personligt ansvar komma på tal.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (734)
2021-07-31 Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?
2021-07-31 Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?
2021-07-30 Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

Alla besvarade frågor (94568)