Personligt ansvar för skulder i aktiebolag

2016-07-05 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag satt i styrelsen på ett aktiebolag för ett tag sen som tyvärr inte gick så bra. Så en del skulder har inte kunnats betala direkt. Jag sålde sedan vidare aktiebolaget med alla skulder. De skulder som då uppstått, har dessa företag rätt att söka beloppet på mig privat nu efter att jag sålt det?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Karakteristiskt för aktiebolag till skillnad från andra bolagsformer (exempelvis handelsbolag eller enskilda firmor) är att aktieägarna och styrelseledamöterna som huvudregel inte ansvarar personligt för bolagets eventuella skulder. Den ekonomiska verksamheten i aktiebolaget är alltså helt avskuren från ägarnas personliga ekonomi. Borgenärerna som vill driva in sina fordringar på bolaget kan således inte vända sig till ägarna personligen och kräva betalning.

Det finns dock vissa fall när aktieägare och styrelseledamöter kan bli personligt ansvariga för skulderna. Dessa fall anges i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (ABL) och innebär kortfattat att betalningsansvar träder in när styrelseledamöterna underlåtit att följa ABL:s särskilda föreskrifter om att upprätta och låta revisor granska kontrollbalansräkning och att ansöka om likvidation när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Man har i regel åtta månader på sig att följa lagens instruktioner. Den som kan visa att han/hon inte har varit för försumlig (vårdslös) på något sätt undviker emellertid ansvar.

Det krävs alltså relativt grova fall av vårdslöshet för att bli personligt betalningsansvarig. När du har sålt bolaget övergår emellertid bolagets ansvar och åtaganden till de nya ägarna. Fordringar, avtal och andra förpliktelser följer ju med ett bolag när det säljs och eftersom du inte längre har något med bolaget att göra kan inte borgenärerna kräva dig på någonting.

Sammanfattningsvis har bolagets borgenärer alltså inte rätt att kräva dig personligen på bolagets skulder.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?