Personliga tillgångar vid konkurs

2016-01-31 i Bolag
FRÅGA
Jag och min man äger vårt hus med 50% var. Han är också 50 % delägare i ett aktiebolag. Om hans företag går i konkurs kan det då bli så att vi förlorar vårt hus? Om jag skulle äga vårt hus till 100% och vi skriver ett äktenskapsförord om att huset är min enskilda egendom har då banken ingen rätt att ta huset vid en konkurs av hans företag?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Som huvudregel är ett aktiebolags skulder inte personliga, det vill säga att det bara är företagets befintliga tillgångar som delas mellan borgenärerna i en konkurs, se 1:3 ABL. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Om styrelsen underlåter att uppfylla vissa skyldigheter som, lite förenklat, har att göra med att begära aktiebolaget i likvidation, kan personligt och solidariskt betalningsansvar uppkomma, se 25:18 ABL. Även den som är verksam inom bolaget och med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar blir solidariskt skyldig med styrelsen.

För att åläggas personligt betalningsansvar krävs åtminstone att personen i fråga varit försumlig. Bevisbördan ligger på den part som anklagas för att ha varit försumlig. Personen måste alltså bevisa att den inte varit försumlig i sitt agerande.

Om huset skrivs över på dig kan det inte dras in i en eventuell konkurs där personligt betalningsansvar för din man har uppkommit.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92106)