Personliga problem med hyresgästen, grund för uppsägning?

2018-10-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Personliga problem med hyresgäst.Som inte vill flytta.Är det någon ide att säga upp hyresavtal.Vi bor i samma byggnad.Men de har bott här längre än jag.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Antagandet görs att du är hyresvärd och vill säga upp ett hyresavtal

Hyresgästens rätt till sin bostad är stark och skyddad i lag (se 12 kap. jordabalken & privatuthyrningslagen). För att som hyresvärd säga upp ett hyresavtal krävs att hyresrätten förverkas, vilket kan ske om hyresgästen bl. a. inte betalar hyran i tid, olovligen hyr ut bostaden i andra hand, använder bostaden till annat ändamål än det avtalade eller om hyresgästen grovt åsidosätter sina skyldigheter enligt hyresavtalet, vanvårdar bostaden, tillåter genom vårdslöshet ohyra att växa i bostaden (12 kap. 42 § första stycket jordabalken).

Huruvida det i förevarande situation kan föreligga grund för uppsägning av hyresavtal går ej att avgöra. Men enligt 12 kap. 42 § femte stycket jordabalken är hyresrätten inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. Den bedömningen gör i slutändan hyresnämnden om hyresgästen skulle motsätta sig en uppsägning av hyresavtalet från din sida.

Om du inte är hyresvärd utan har personliga problem med en granne

Hyresgästen ska enligt 12 kap. 25 § jordabalken se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska också iaktta allt som krävs för sundhet, ordning och gott skick i sin användning av bostaden. Uppsägning kan då ske från hyresvärdens sida om hyresvärden sagt till hyresgästen att upphöra med störningarna och samtidigt underrättat socialnämnden men störningarna ändå fortsatt (12 kap. 42 § första stycket sjätte punkten jordabalken se även tredje stycket i nämnda paragraf om underrättelse till socialnämnden).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1264)
2019-03-21 Uppsägningstid gäller enligt lag, när den saknas i hyresavtalet
2019-03-20 Uppsägning av hyresavtal
2019-03-18 Uppsägningstid utan hyresavtal?
2019-03-18 Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

Alla besvarade frågor (66958)