FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/11/2017

Personer under 18 år saknar som huvudregel rättshandlingsförmåga

Kan mitt barnbarn ingå ett avtal med ett bokningsföretag ,angående en internettjänst utan sina föräldrars medgivande.Har kostat henne stora pengar som hon inte har , går forfarande i skola och har inget företag än.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsläget om barnet är över 18 år
Jag utgår i mitt svar från att ditt barnbarn är under 18 år, om barnbarnet är över 18 år finns det som utgångspunkt inget ni kan göra då ett ingått avtal är bindande om det inte föreligger sådana omständigheter som gör avtalet ogiltigt (svek, tvång osv). Då är personen vuxen och sluter avtal som alla andra.

Personer under 18 år saknar rättshandlingsförmåga
Huvudregeln är att personer under 18 år saknar rättshandlingsförmåga, det innebär att ungdomen inte kan sluta bindande avtal. Ungdomar över 16 år får dock själva råda över intjänade pengar och ingå avtal med dessa pengar.

Förmyndares samtycke krävs
Eftersom ungdomen inte själv kan ingå avtal kan avtalet bara bli giltigt genom en förälders (förmyndares) godkännande som kan ske genom ett uttryckligt samtycke eller genom ett agerande som får anses som ett samtycke, dessutom kan samtycket ges i efterhand.

Avtalets ogiltighet i brist på samtycke
Om inget sådant samtycke finns, vilket du skriver att det inte gör, är utgångspunkten att avtalet är ogiltigt trots att motparten var i god tro (inte visste att ditt barnbarn var under 18 år). Angående samtycket kan dock sägas att ifall föräldrarna försett ditt barn med pengar kan det ses som ett tyst samtycke vilket hade gjort avtalet giltigt (jämför t.ex. när barn själva handlar lördagsgodis, då antar man att föräldrars samtycke föreligger --> giltigt avtal).

Så länge ditt barnbarn handlat på eget initiativ utan något medgivande från föräldrarna ska dock avtalet ses som ogiltigt.

Följder av avtalets ogiltighet
Eftersom avtalet är ogiltigt ska prestationerna återgå, dvs ditt barnbarn ska få pengarna tillbaka och den hon slutit avtal med ska få tillbaka det som hon köpt.

Notera dock det jag skrev i början om att en person över 16 år har rätt att sluta avtal som berör pengar som personen själv tjänat ihop!

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000