Personalen på vårt barns förskola särbehandlar oss för att vi är invandrare. Vad kan vi göra?

Hej!

Vi har fått våld anmälan av förskolan, och vi gick i utredning hos soc, till slut sa de på soc att det stämmer inte och barnet var fantastiskt och dramatiskt. Vi hade sagt till utredare att vi haft jättedålig kommunions med personalen och de var irriterad på oss pga deras åsikter om invandare samt hade vi anmälde de till förskolan chef och chefen hade pratat med de att de måste vara professionell med alla sen de varit bättre.

Men vi är inte nöjda med det vad kan man göra åt de? Och vi vill anmäla de eftersom deras anmälan var fel?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag tolkar er fråga som att ni vill veta hur ni kan gå vidare med era klagomål mot personalen på ert barns förskola.

I skollagen finns bestämmelser om förskolan och jag kommer därför hänvisa till den lagen för att besvara er fråga.

Förskolelärares lämplighet
Att personalen på ert barns förskola särbehandlar er för att ni är invandrare är det såklart inte acceptabelt. Likabehandling och jämlikhet är ledord inom skolans verksamhet, och förskolelärare förväntas agera i enlighet med dessa ledord. Den som arbetar som förskollärare måste vara lämplig för sitt uppdrag, och om en lärare visar sig olämplig för uppdraget så kan hen få en varning av Lärarnas ansvarsnämnd, 2 kap. 23 § skollagen. Om läraren visat sig grovt olämplig eller gjort sig skyldig till brott kan hen i värsta fall bli av med sin lärarlegitimation.

Vad kan ni göra för att gå vidare?
Först bör ni kontakta huvudmannen för förskolan med era klagomål. Huvudmannen är den kommun eller organisation som ansvarar för förskolan. Om ert barn går i en kommunal förskola ska ni alltså kontakta er kommun. Om en sådan anmälan inte ger något resultat kan ni gå vidare och göra en anmälan till Skolinspektionen. Klicka här för att anmäla till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen bedömer att något behöver göras så skickar Skolinspektionen vidare anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd. Det är nämnden som kan utfärda varningar och återkalla lärarlegetimation. För att en lärare ska bli av med sin legetimation krävs dock att hen har misskött sig allvarligt eller begått ett brott.


Kan någon i personalen ha gjort sig skyldig till brott? (Olaga Diskriminering)
Jag vet inte på vilket sätt ni har upplevt personalens irriationer mot er, men jag förstår att ni lagt märke till det på något sätt. Om någon i personalen behandlat er eller ert barn sämre än andra på grund av ert ursprung så kan hen ha begått brottet olaga diskriminiering, 16 kap. 9 § andra stycket brottsbalken. Om ni upplevt situationen som allvarlig kan ni alltså göra en polisanmälan. Det går dock inte att polisanmäla förskolan; anmälan måste vara riktag mot en viss person.

Sammanfattning
* Kontakta förskolans huvudman med era klagomål. Huvudmannen är den som är ansvarig för förskolan (kommun eller privat aktör). Om huvudmannen inte gör något åt saken kan ni anmäla till Skolinspektionen.
* Att särbehandla någon på grund av etniskt ursprung kan vara ett brott. Om ni upplevt situationen som allvarlig kan ni därför polisanmäla.

Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Ni är alltid välkomna att skicka en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Zacharias GlavåRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo