Permanent uppehållstillstånd p.g.a. anknytning?

2015-08-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej !Vore tacksam, att få förslag till VILKA paragrafer i Utlänningslagen, som jag borde läsa, för stt få klart för mig, vad som gäller anhörigsanknytning,att med stor, stor säkerhet få stanna med PUT i Sverige.Fallet gäller: En syrisk man, MED PUT, har gift sig såväl svenskt borgerligt som islamiskt med asylansökande palestinska med icke avgjord status från Migrationsverket.Tack på förhand för Er expertis.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Upphållstillstånd på grund av anknytning regleras i 5 kap. utlänningslagen (2005:716), UtlL. 5 kap. 3 § första stycket första punkten UtlL anger att uppehållstillstånd ska ges till någon som är make eller sambo till någon bosatt eller beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I denna paragraf finns också bestämmelser om anknytning till barn och i vilka fall föräldrar till barn med PUT kan beviljas uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL ska gälla i minst ett år.

I 5 kap. 3a § UtlL regleras tillfällen då en utlänning har för avsikt att ingå äktenskap med någon som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Upphållstillstånd enligt nämnda paragrafer ges endast om försörjningskravet i 5 kap. 3b § UtlL är uppfyllt. Det innebär helt enkelt att personen som söker uppehållstillstånd ska kunna klara sig genom att t.ex. leva med anknytningspersonen. Detta gäller inte om anknytningspersonen har förklarats vara flykting, är alternativt skyddsbehövande eller har PUT och har vistats i Sverige i fyra år, se 5 kap. 3c § UtlL (intressant är även 5 kap. 3d § UtlL). Försörjningskravet gäller inte heller vid särskilda skäl, se 5 kap. 3e § UtlL.

Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ske före inresa till Sverige, vilket framgår av 5 kap. 18 § UtlL. Undantag kan göras enligt andra stycket om man har särskild anknytning till en person i Sverige. Se t.ex. MIG 2006:8 där en kvinna fick uppehållstillstånd eftersom hon hade anknytning till en svensk make samt var gravid. Det ska inte heller vara skäligt att den sökande ska inge ansökan om uppehållstillstånd på beskickning eller utomlands.

Ovan beskrivna regler ger tidsbegränsat tillstånd, se 5 kap. 8 § UtlL. Undantag gäller då utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en längre tid, eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. 5 kap. 16 § andra stycket UtlL säger att det efter två år är möjligt att ge permanent upphållstillstånd (d.v.s. om undantaget i 5 kap. 8 § UtlL inte använts). Om förhållandet upphört efter två år kan ändå rätt enligt 5 kap. 16 § UtlL finnas att få PUT.

Det finns många regler i utlänningslagen som kan aktualiseras, dessa är de viktigaste. Jag föreslår att du skummar igenom hela 5 kap. i UtlL och ser om något annat kan vara av hjälp i den situation du beskriver. Migrationsverket har en bra sida som du också kan titta på, se här.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1079)
2020-10-18 Vart ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning göras?
2020-10-16 Om du inte behöver visum för att resa till Sverige
2020-10-11 Vad behövs av min mamma för att ansöka om anknytning till mig och min bror?
2020-10-03 Preskription av svenskt medborgarskap

Alla besvarade frågor (85162)