Permanent uppehållstillstånd

2021-11-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Tyvärr gjorde jag ringa stöld i ICA Maxi supermarknad (en väldigt billig ögonmascara och en concealer) för 4-5 månader sedan och betalade böterna. Jag ansökte relativt nyligen om permanent uppehållstillstånd. Kan detta påverka att få permanent uppehållstillstånd negativt?Gynnar det faktum att jag är gift med en svensk medborgare mig? Vad är det värsta som kan hända mig angående detta ämne? Jag är i en väldigt svår situation och jag skulle uppskatta det mycket om ni kunde hjälpa mig lite med din svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om uppehållstillstånd

Rätten till uppehållstillstånd regleras i 5 kap utlänningslagen. Flyktingar och skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd innebär att man har rätt att vistas i Sverige. Ifall ditt uppehållstillstånd skulle återkallas eller gå ut kan domstolen döma att du ska utvisas. Det är dock inte särskilt troligt i ditt fall pga. endast en ringa stöld. I vart fall borde du kunna få ett förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd pga. personlig anknytning i och med att du är gift och kraven för förlängt uppehållstillstånd är lägre ställda än för permanent.

Krav för permanent uppehållstillstånd

För en rätt till permanent uppehållstillstånd krävs att du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige i minst 3 år och att vissa särskilda krav enligt 5 kap 7 § Utlänningslagen är uppfyllda. De särskilda krav som krävs är att du kan försörja dig och det med hänsyn till ditt levnadssätt inte föreligger tveksamhet om att permanent uppehållstillstånd bör beviljas. Det som menas är att du ska leva ett skötsamt liv. Det faktum att du har begått en ringa stöld är något som talar i negativ riktning. Det är främst grövre stöld man tänker på, men även ringa stöld skulle kunna förhindra permanent uppehållstillstånd. Det är dock inte nödvändigtvis så att det innebär att permanent uppehållstillstånd inte bör tillåtas. Det ska göras en bedömning av omständigheterna i ditt fall. Här beaktas om det finns andra skäl t. ex andra tecken på misskötsamhet eller tidigare brott, i Sverige eller utomlands i kombination med din ringa stöld.

Undantag

Det finns undantag från kravet på särskilda skäl. Om du har ställning som varaktigt bosatt enligt 5 kap 2 § b Utlänningslagen har du rätt till permanent uppehållstillstånd. För att anses varaktigt bosatt krävs att du har bott i Sverige i 5 år utan avbrott. Du ska även ha haft uppehållstillstånd under de fem åren och ska kunna försörja dig själv och din familj.

Övriga faktorer av betydelse

Det faktum att du är gift talar för att du åtminstone borde få förlängt uppehållstillstånd, vilket framgår av 5 kap 16 § 1 st 1 p. Utlänningslagen om särskild anknytning. Det talar även i positiv riktning för ett skötsamt liv och borde öka dina möjligheter för möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd.

Utöver de särskilda skäl som beaktas vid 5 kap 7 § Utlänningslagen ska vid alla bedömningar av uppehållstillstånd göras en prövning ifall det finns något som tyder på att uppehållstillstånd inte bör ges enligt 5 kap 17 § Utlänningslagen. Tidigare brottslighet, och risk för fortsatt brottslighet är något som talar emot.

Bedömning i ditt fall

Det är svårt att avgöra hur bedömningen kommer bli i ditt fall. Speciellt eftersom det skulle behövas mer information. En ringa stöld innebär som sagt inte att du kommer att vägras permanent uppehållstillstånd och att du är gift med en personlig anknytning till Sverige talar i positiv riktning. Skälen för permanent uppehållstillstånd kommer att vägas mot skälen som talar emot. Om det inte finns något annat som talar emot uppehållstillstånd borde förmodligen permanent uppehållstillstånd beviljas. Det beror dock som sagt på övriga omständigheter och det går inte att ge något säkert svar utan mer information.

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97596)