Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

2015-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag bor i Sverige 5 år utan avbrott.Försörjar mig själv,studerar.Inkomst per år är lite mer än bistånd( social bidrag) i Sverige.Migrationsverket avslå min ansökan om intyg om permanent uppehållsrätt.Farför Migrationsverket kräver bevis min inkomst igen efter fem år som jag är bosatt i Sverige? I lagen EU skriver att medborgare från EU alla rätt till får permanent uppehållsrätt utan krav bevisa sin inkomst, intyg arbetsgivare eller utbildning.Och varför min inkomst som mer än social bidrag inte tillräckligt att försörja sig själva ?Jag har aldrig bett social bidrag.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Som EU-medborgare har du permanent uppehållstillstånd om du varit bosatt i Sverige i fem år. Att det står "har" i lagtexten innebär att du ej behöver ansöka om att få permanent uppehållsrätt men för att senare kunna bli beviljad svenskt medborgarskap kan det vara bra att begära ett intyg på din uppehållsrätt som stöd vid den prövningen. Det här framgår av 3a kap. 6 § Utlänningslagen (här). Tillfälliga vistelser i utlandet som inte överstiger sammanlagt sex månader per år ska ej påverka det som sägs i 6 § UtlL.

Du ska även arbeta, vara egenföretagare, studera eller ha andra tillräckliga medel för din försörjning. För att kunna få ett intyg på din permanenta uppehållsrätt är det ett krav att du ska visa att du bott lagligt i Sverige i fem år genom t.ex. ett giltigt intyg som utfärdades när du kom till landet och/eller andra styrkande handlingar såsom anställningsbevis, deklarationer, hyreskontrakt eller elräkningar.

Sammanfattningsvis kan sägas om de uppgifter du angivit att om du bott i Sverige lagligt i fem år utan avbrott och försörjt dig genom studier och ej tagit del av sociala bidrag torde du ha permanent uppehållsrätt. För att få ett intyg utfärdat på den rätten måste du dock kunna bevisa att du bott lagligt i Sverige under dessa åren på exempelvis något av de sätten som angivits ovan. Studier kan du styrka hos Migrationsverket genom att lämna studieutdrag för de perioder du studerat.

Mvh

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll