FrågaSKATTERÄTTÖvrigt31/05/2016

Periodiseringsfond vid avveckling av verksamhet

Min pappa avled nyligen.Han hade ett företag och gjorde avsättningar i periodiseringsfonder. Måste dessa "skattas ut" nu när vi avslutar företaget? Finns det möjlighet att de tas över av ett annat företag?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om periodiseringsfonder hittas i 30 kap. Inkomstskattelagen (IL).

En periodiseringsfond (förkortas här p-fond) används för att skattemässigt jämna ut resultatet i ett bolag. Har man överskott kan man avsätta en del av detta till fonden för att när man ett senare år får underskott använda överskottet och "kvitta" detta mot underskottet.

Det finns olika beloppsgränser för juridiska personer (bolag) och fysiska personer (enskilda näringsverksamheter), se 30:5 och 30:6 IL. Beloppsgränsen bestämmer hur mycket man får sätta av till p-fonden varje år. Avdragen ska återföras till beskattning senast sex år efter att de avsattes 30:7 IL. Man har alltså sex år på sig att jämna ut sitt resultat och man kan ha sex stycken p-fonder som löper samtidigt. Det är viktigt att det tidigast gjorda avdraget återförs först 30:7 2st IL.

I vissa fall kan man dock bli tvungen att återföra avdragen tidigare än de 6 åren. För en juridisk person (bolag) ska avdragen återföras om man upphör bedriva näringsverksamhet i bolaget 30:8 IL. En fysisk person (enskild näringsidkare) ska återföra avdragen innan de sex åren löpt ut om näringsverksamheten upphör att bedrivas 30:9 IL. Oavsett vilken bolagsform din fars verksamhet bedrevs som ska avdragen alltså återföras om verksamheten avvecklas.

Möjlighet för annat bolag att ta över p-fonderna? En enskild näringsidkare kan föra över p-fonderna till ett bolag 30:11 IL, detta kräver dock att hela verksamheten tas över. Det är alltså inte okej att bara överföra p-fonderna utan det måste ske en överföring av hela verksamheten. Om en enskild näringsidkare överlåter tillgångar i företaget till en annan fysisk person genom exempelvis arv eller gåva kan förvärvaren få överta p-fonderna, villkoren finns i 30:12a IL. En juridisk person kan till en annan juridisk person överföra p-fonder bara om hela verksamheten överlåts 30:14 IL. Det går alltså inte att överlåta p-fonderna i sig utan det måste ske i samband med förvärv av ett bolag.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!


Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo