FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/03/2022

Pensionsrätter - vilka ingår i bodelning?

Hej min fru hävdar att hon har rätt till hälften av mina pensionspengar. Är det så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En mängd olika faktorer kommer påverka ifall pensionsrätter ska delas lika vid en kommande bodelning. Eftersom jag inte har mer fullständig information om din situation kommer jag att ge dig svar på vad som generellt gäller och vilka undantag som man ska ta hänsyn till.

Vad innebär bodelning?

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar vad som ska ingå i bodelning när ett äktenskap upplösas exempelvis genom en skilsmässa (9:1 ÄktB och 1:5 ÄktB). Huvudregeln är att all egendom utgör giftorättsgods, om inte en egendom är enskild (7:1 ÄktB); därför ska allt giftorättsgods ingå i bodelning (10:1 ÄktB). Det betyder att tillgångarna delas lika (11:3 ÄktB). Det finns dock undantag för personliga föremål som kläder (10:2 ÄktB) och för egendom av särskilt slag som pension (10:3 ÄktB).

Ingår allmän pension i bodelningen?

Huvudregeln är att allmän pension, inklusive premiepension, inte ska ingå i bodelning, därför att rätten till en sådan pension inte kan lämnas över till någon annan (10:3 1 st. ÄktB). Det betyder att denna typ av pension förblir din egen och kan inte delas lika med din fru. Ett undantag är om du aktivt har valt att överföra din premiepension till din fru (61:11–16 socialförsäkringsbalken). Det skulle nämligen innebära att din fru skulle få din premiepension.

Ingår tjänstepension i bodelning?

Utformningen av tjänstepensionen avgör om den ingår i bodelning eller inte. Tjänstepensionen ingår inte i bodelningen, om den ägs av arbetsgivaren, för att den inte kan överlåtas (10:3 1 st. ÄktB). Om din tjänstepension ger dig rätt att förfoga över den ska den ingå i bodelningen och delas lika. Ett exempel är om du löneväxlar till tjänstepension, vilket kan leda till att tjänstepensionen kommer ingå i bodelning. Ett annat exempel är om du har ett fåmansbolag där du själv betalar för din tjänstepension. Kärnan är därför att tjänstepensionen kan ingå i bodelning beroende på hur den är utformad.

Ingår privat pensionssparande i bodelning?

Huvudregeln är att privat pensionssparande ska ingå i bodelning och delas lika (10:1 ÄktB), om det inte vore oskäligt utifrån varje makes ekonomiska situation (10:3 3 st. ÄktB). Det kan exempelvis vara så att du är betydligt fattigare än din fru är, vilket då talar emot att ditt privata pensionssparande ska ingå i bodelningen.

Avslutande ord och min rekommendation

Som du kan se är reglerna komplicerade och oftast kommer dessa frågor att lösas utifrån de specifika omständigheterna i er situation. Generellt gäller dock att din allmänna pension inte ingår i bodelning, men premiepensionen kan dock ingå i bodelning, om du har aktivt valt att överföra den till din fru. Tjänstepensionen kommer inte heller att ingå i bodelning, om inte den är utformad så att den är överlåtbar och att du har kontroll över den. Ditt privata pensionssparande ska däremot ingå i bodelning, om det inte annars är oskäligt. Min rekommendation är att du undersöker hur din tjänstepension är utformad och att du pratar med din fru om att upprätta ett äktenskapsförord.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du har ytterligare frågor om hur du kan upprätta ett äktenskapsförord och gå igenom din specifika situation. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare