Pensionsparande vid bodelning

2021-02-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Har just gått i pension och undrar följande: Min man är 13 år äldre än mig och har två barn från ett tidigare äktenskap och vi har 2 barn gemensamt, jag har sparat ca 200 000 kr i ISK fonder istället för pensionssparande. Vad händer om min man dör före mig, får jag behålla de pengarna eller måste jag dela dem med mina bonusbarn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en persons bortgång går kvarlåtenskapen i första hand till personens bröstarvingar, dvs. dennes barn. Men om personen var gift måste en bodelning förrättas innan arvet kan fördelas mellan barnen.

Regler om vad som ska ingå i bodelningen återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses genom ena makens död ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Grundregeln är att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, delas lika mellan dem. Giftorättsgods är alla egendom som vardera make äger, i den mån egendomen inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Vad kan undantas bodelningen?

Som huvudregel gäller att enskild egendom inte ska ingå i bodelningen, dvs. att maken som äger egendomen behöver dela med sig av egendomens värde med den andra maken. Frågan om vad som utgör enskild egendom behandlas i 7 kap. 2 § ÄktB, och det kan nämnas att enskild egendom t.ex. kan vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar således bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom, och därmed undantas från bodelning (7 kap. 3 § ÄktB).

I 10 kap. ÄktB finns ytterligare bestämmelser som tillåter makar att undanta viss typ av egendom från bodelning. I 10 kap. 3 § 2 st. ÄktB stadgar att en rätt till pension som den efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligtlagen (1993:931) om individuellt pensionssparande inte ska ingå i bodelningen vid bodelning med anledning av den andre makens död.

Sammanfattningsvis gäller att pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande undantas från bodelning. Om förutsättningar för att lagen ska kunna tillämpas inte kan uppfyllas, gäller istället att all egendom utgör giftorättsgods som ska ingå i bodelning, såvida det inte det finns ett äktenskapsförord som stadgar annat.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2893)
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?
2021-10-09 Kan min sambo ta över halva mitt hus

Alla besvarade frågor (96356)