FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/01/2021

Penningtvättsbrott

Vi hade en husrannsakan hemma hos oss där det beslagtogs en summa pengar som polisen hittade i vår minderåriga dotters rum. Dessa pengar tillhör inte henne och nu är frågan hur gör vi för att få tillbaks dessa pengar.

Vi har fått reda på att dessa kommer att tas upp vid en ev rättegång som en åtalspunkt för penningtvätt.

Om det skulle bli en fällande dom, hur länge finns detta i hennes belastningsregister?

Utöver penningtvätt-misstanke är det även 3 misstankar om överlåtelse som kommer att tas upp.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister.

Polismyndighetens belastningsregister
När en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).

Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistret
Gallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).

Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Slutsats
Om det blir en fällande dom kommer det begångna brottet och den utdömda påföljden att registreras i belastningsregistret. Uppgiftens gallringstid är beroende av påföljden för brottet och den dömdes ålder vid gärningstillfället. När uppgiften kommer att tas bort i er situation – om det blir en fällande dom – går således inte med säkerhet att fastställa ännu.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo