Penninganspråk mot syskon

Bäste/a mottagare av denna meddelande, Jag vänder mig till Er med nedan beskriven problem med hopp om att få hjälp eller vägledning om var och hur jag kan söka hjälp, om ni själva kan medverka skulle gärna vilja veta vilka kostnader kommer att medföra. Frågan är om pengarna som är överförd från utlandet till felaktigt konto i Sverige av misstag. Det handlar om en insättning från utlandet där allt är väl dokumenterat, det är utbetalning till 3 syskon som har fått ersättning enligt skadestånds lag från Argentina för lidande under diktaturen. Alla tre har fått ungefär samma belopp, p.g.a. argentinska regerings valuta politik (restriktioners att sända ut utländsk valuta, amerikanska dollar i detta fall) har det varit besvärlig att sända hela beloppet på en gång. Kontoret som hade hand om de utbetalningarna av misstag blandat ihop kontonummer, utbetalningar blev enligt följande fördelning: Person 1 har fått utbetalt 40 000 av 70 000 i form av 3 inbetalningar Person 2 har fått utbetalt 15 000 av 70 000 i form av 2 inbetalningar Person 3 har fått utbetalt 155 000 (skulle ha fått 70 000) i form av 4 inbetalningar Som framgår av ovan Person 3 har fått på sitt konto summan av det som Personer 1 och 2 har fått mindre av det som var rätt. Person 3 vägrar nu betala till sina syskon de pengarna som har fått felaktig insatta på sitt konto och hävdar att hon inte är tvungen att rätta misstaget som gjordes av kontoret i Buenos Aires. Nu är mina frågor: Hur ska syskonen som drabbas ska agera? Finns det någon särskild procedur att hänvisa till? Ska drivas i domstol och i så fall hur? Kan detta anmälas som bedrägeri? Kan brott ha begått? Syskonen är svenska medborgare som kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar som politiska flyktningar på 70 talet. I detta fall är både svenska och argentinska banker som är inblandad i transaktioner. Frågan gäller vad de drabbade syskonen kan göra för att kräva pengarna av den som vill behålla dessa orättmätig. Den ansvariga institutionen har skrivit till det syskon som har fått det mesta av pengarna och förklarat deras misstag och bad om att det skulle fördelas som beslutet av myndigheten gäller. Det finns alla mejl som man har utväxlat mellan dem drabbade syskon och utbetalande enhet. Jag antar att det här är ett fall för någon advokatbyrå och undrar om ni kan ge mig någon ledtråd för att söka rätt, det finns alldeles för många byråer och advokater men det finns säker några specialister på det här området. Jag har funderat på om detta kan vara ett fall att driva genom Kronofogden, kan det vara rätt? Jag som ställer fråga är vän med familjen, dem har begärt mig skriva de här frågorna eftersom dem har svårigheter med språket. Jag tackar på förhand och väntar på ert svar. Med vänlig hälsning José Cattólica

Lawline svarar

Hej!

Situationen du beskriver kompliceras av att det rör dig om internationella förhållanden. Det som har hänt är alltså att ett av tre syskon har fått för mycket betalt av, som jag förstår det, den argentinska staten och de andra två har fått för lite. Faktum är som jag ser det att det inte finns något rättsligt genomdrivbart anspråk mellan syskonen. Den som de två förfördelade syskonen har att vända sig till är istället den skadeståndsskyldige (förmodligen staten)  i Argentina. Enligt svensk rätt har denna inte fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot dessa två syskon bara för att pengarna skickats till det tredje syskonet. Den skadeståndsskyldige i Argentina måste fortfarande betala ut resterande belopp som den är skyldig de två förfördelade syskonen. Därefter får den skadeståndsskyldige återkräva det belopp som överstiger vad det tredje syskonet egentligen skulle ha fått enligt principen om obehörig vinst (condictio indebiti). Observera att detta alltså gäller enligt svensk rätt. Problemet är att det knappast är möjligt att föra talan mot den argentinska staten i Sverige. En sådan dom skulle heller inte erkännas i Argentina. Man måste istället vända sig till argentinska myndigheter, vilket jag förstår är knepigt när man bor i Sverige.

Hur jag än vrider och vänder på det kan jag inte få det till att syskonet har begått något annat fel än rent moraliskt! Syskonet har inte ådragit sig någon betalningsskyldighet gentemot de andra två syskonen utan det är den Argentinska staten som har gjort det (alt. utbetalningskontoret beroende på om man enligt argentinsk rätt ska se det som att staten inte har fullgjort sin betalningsskyldighet eller att utbetalningskontoret har ådragit sig skadeståndsskyldighet).

Självklart kan ni ändå kontakta en advokat om saken för att vara på den säkra sidan. Men allra helst kanske ni ska kontakta en argentinsk advokat som kan hjälpa syskonen att driva igenom sina anspråk gentemot den argentiska staten (alt. utbetalningskontoret). Kanske kan den argentinska ambassaden hjälpa till med sådana kontakter?


Lycka till,

Med vänliga hälsningar

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo