Pengar från försäljning av aktier - giftorättsgods eller enskild egendom?

2015-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA
Har genom testamente personligen ärvt aktier. Vid försäljning av dessa gav det en ansenlig summa. Frågan är: är pengarna helt mina eller tillfaller 50 % av summan min hustru? Vi var gifta då testementet öppnades.Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Eftersom du är gift är din egendom giftorättsgods, om den inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta spelar stor roll vid en eventuell bodelning mellan dig och din hustru, eftersom giftorättsgods som huvudregel ska delas lika mellan makarna, medan varje make behåller sin enskilda egendom.

För att egendom ska vara din enskilda krävs det att någon av punkterna i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken är uppfyllda. Dessa punkter är:

1. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

2. Egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken, med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda
3. Egendom som en make har erhållit genom testamente, med villkor att den ska vara mottagarens enskilda
4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda
5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken, med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda
6. Vad som har trätt istället för egendom som avses i 1-5 punkten, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

I ditt fall är det tredje eller fjärde samt sjätte punkten som får betydelse. Om det uttryckligen fanns ett villkor i testamentet att aktierna skulle vara din enskilda egendom så är de det och inte giftorättsgods. Sjätte punkten innebär att om aktierna var din enskilda egendom, så blir även pengarna från försäljningen av dem enskild egendom, om inte något annat stod i testamentet.

Däremot om det inte fanns något villkor i testamentet om att aktierna skulle vara din enskilda egendom, så är de istället giftorättsgods, trots att det enbart var du som var arvtagare/testamentstagare.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll