Pengar från försäkring med förmånstagare används ej för att betala dödsboets skulder

Om jag dör idag finns inga tillgångar men jag har 2 livförsäkringar. Jag har en dotter på 16 som ska ha alla pengar, kan hon bli tvingad att betala hyresvärden för uppsägningstiden och eventuella skador i lägenheten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!

När du säger att du har en dotter på 16 år som ska ha alla pengar antar jag att du menar att hon är förmånstagare från försäkringarna.

Först och främst måste vi reda ut vad dessa kostnader är. De är från avtal eller brutna avtal. De är alltså skulder till hyresvärden som du som tecknat de avtal som skulderna härrör sig från ska betala.

I Sverige är det inte möjligt att ärva skulder. Vad som däremot sker när en person dör är att ett dödsbo bildas. Det går att utläsa i bland annat 18:1 ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1). Detta dödsbo fungerar ungefär som ett konkursbo. Skulder som den döde har ska betalas med egendom ur dödsboet vilket går att läsa i det 21 kap. i ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K21P1S1).

Detta skulle kunna få en att tro att pengarna från livförsäkringen ska ingå i dödsboet och på så sätt användas för att betala skulderna. Men detta är endast fallet om din dotter inte är förmånstagare. Är din dotter (eller någon annan för den delen) förmånstagare så ska istället 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen (se https://lagen.nu/2005:104#K14P7S1) gälla. I den paragrafen står att pengar som ska betalas ut till en förmånstagare som kan härledas ur en försäkring inte ska ingå i dödsboet.

Så allt beror på om din dotter är förmånstagare. Är hon det används inte pengarna från försäkringen för att betala eventuella skulder som dödsboet kan få, men är hon inte förmånstagare så kommer pengarna från försäkringen att ingå i dödsboet och då kommer de användas för att betala av skulderna.

Värt att veta att andra eventuella tillgångar och egendom du har kommer användas för att betala skulder som uppstår när du dör.

Jag hoppas jag svarat på frågan du ställde, om du har någon fler fundering kring detta så skriv en kommentar här på hemsidan.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning