Påverkas uppsägningstiden då min hyresvärd äger och hyr ut två bostadsrätter?

Hej, jag är inneboende i en bostadsrättslägenhet och min hyresvärd bor i en annan del av den lägenheten. Denne hyresvärd äger även en till lägenhet i porten mittemot som hon hyr ut i andrahand. Jag undrar hur uppsägningstiden ser ut för min del? Avtalat är 3 månader men jag vet att det är 1 månad som gäller för min del under privatuthyrningslagen. Påverkas detta i och med att hon hyr ut två ställen? Hon kanske till och med är folkbokförd på den andra adressen jag är inte helt säker.. Vad gäller i de två olika fallen?

Lawline svarar

Hej!

Eftersom din hyresvärd hyr ut två bostadsrätter kommer svaret bero på om ditt hyreskontrakt kommit till före eller efter den andra upplåtelsen.

Om du blivit hyresgäst före den som hyr den andra lägenheten så gäller privatuthyrningslagen som beskrivs nedan.

Enligt 1 § privatuthyrningslagen gäller lagen endast för den första upplåtelsen om hyresvärden hyr ut två eller fler lägenheter. Om man hyr ut mer än två lägenheter anses man normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och privatuthyrningslagen gäller då inte för någon av uthyrningarna.

Enligt 3 § privatuthyrningslagen gäller hyresavtalet för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt.

Som hyresgäst har man rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen och som hyresvärd har man rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen.

Blev du hyresgäst efter den hyresgästen i den andra lägenheten så gäller 12 kap jordabalken på din upplåtelse.

Enligt 12 kap 3 § jordabalken Hyresavtal gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid skall sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Enligt 12 kap 4§ jordabalken ska hyresavtal som avser bostadslägenhet och som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Är det ett hyresavtal på bestämd tid som avser bostadslägenhet och avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och längre uppsägningstid inte är avtalad ska uppsägningen ske senast

en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader.Svaret blir därmed beroende på om du enligt de två hyresavtalen är att se som första eller andra upplåtelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra RustRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”