Påverkas rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen om man blir sambo?

2020-09-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Jag är en arbetande kvinna som arbetar 100 %. Ska flytta ihop med en man som bor för närvarande i ett stödboende missbruk. Har han rätten från soc att få både försörjningsstöd och pengar till halva hyran hos mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, och försöka besvara vad som gäller i din blivande sambos fall. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du och din blivande sambo kan göra nu.

Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § 1 st Socialtjänstlagen (här). Innebörden är att den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Genom bistånd ska personen som behöver hjälp kunna få en skälig levnadsnivå.

Bistånd enligt Socialtjänstlagen är subsidiär till andra ersättningar, vilket innebär att man enbart kan få bistånd om andra ersättningar är otillräckliga. Att en person kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt än genom bistånd enligt Socialtjänstlagen kan innebära exempelvis att personen själv har a-kassa eller annan ersättning. Det kan även innebära att personens ekonomiska behov kan tillgodoses genom att personen själv har tillgångar alternativt genom anhörigas insatser.

4 kap 1 § 2 st Socialtjänstlagen (här) anger att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket (här) om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vad gäller i din blivande sambos fall?

Det framgår inte av frågan hur hög inkomst du har, men det kan vara så att socialnämnden anser att man inte har rätt till bistånd alternativt rätt till mindre bistånd om man är sambo, eftersom man då kan få sina behov tillgodosedda av en anhörig.

Det är alltså inte självklart att din blivande sambo kan få både försörjningsstöd och pengar till halva hyran genom socialnämnden.

Vad du och din blivande sambo kan göra nu

Jag skulle rekommendera att din blivande sambo kontaktar socialnämnden i kommunen där han bor och frågar vad som gäller angående försörjningsstöd när han blir sambo med dig. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91353)