Påverkas mitt arv om min syster fått förskott på sitt arv?

2019-04-23 i Laglott
FRÅGA
Hej. Jag har en mor som skrivit över 800.000 kr av 900.000 kr som gåva till min ena syster. I tillägg har hon skrivit över alla saker som finns i huset på samma syster. Det är gåvobrev där det står att det inte är föruttagning av arvet. Detta har hänt utan at vi två andra döttrar fått veta något. Det blev gjort en demensutredning på min mor i samma år. Gården i sig är utköpt av samma syster av oss två andra och är helt okey. Men det betyr att det bara är 100,000 kr kvar av arvet. Kan man göra så här?Personligen vet jag att vår mor är lätt att manipulera om man får henne på ilsket humör, som jag tror är gjort i detta fallet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB)

Laglott
Huvudregeln är att bröstarvingar (barn i rakt nerstigande ledd) alltid har rätt till sin laglott, 7:1 § ÄB. Laglotten bestäms genom att man delar kvarlåtenskapen i två lika stora delar. Ena delen får testamenteras till vem som helst och den andra delen (laglotten) ska delas lika mellan bröstarvingarna i lika stora delar. Om det skulle vara så att hela kvarlåtenskapen testamenteras bort och laglotten åsidosätts måste bröstarvingen kräva sin rätt genom att jämka testamentet, 7:3§ ÄB.

Förskott på arv
I kapitel 6 ÄB och 7:2 ÄB finns bestämmelserna gällande förskott på arv. Det bröstarvingar erhållit som gåva (t.ex. handpenning till bostad) av föräldrar presumeras utgöra förskott på arv. Förskott på arv ska i huvudregel dras av från arvingens laglott, dock finns det undantag.

Din situation
I ditt fall har bestämmelsen i 7:4 ÄB en särskild central betydelse. I min mening utgör din mors gåva till din syster ett förskott på arv trots villkoret, då laglottskyddet gäller. Om gåvan utgör ett förskott på arvet så ska beräkningen av laglotten utgå ifrån 900.000 kr. Laglotten är då 900.000/2 = 450.000 kr som ska fördelas mellan alla syskonen, d.v.s. 150.00 kr vardera.

Du och din syster har rätt att dela på de resterande 100.000 kr. Genom laglottsskyddet i 7:4 ÄB har ni rätt till ytterligare 200.000 kr från er syster som ni ska dela på. Ni måste väcka talan i domstol inom ett år från att bouppteckningens avslutades för att ni inte ska förlora rätten till talan. Observera att ni båda måste väcka talan om ni båda vill ha ut arvet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (711)
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?
2020-02-14 Kompensera bygge genom ojämnt arv mellan barn
2020-01-29 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

Alla besvarade frågor (77201)