Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?

2021-07-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag vet inte vem jag ska vända mig till när det kommer till detta men jag är en tjej på 20 år som kommer att börja på mitt första jobb. Jag undrar egentiligen om jag kommer att stå för hyran och andra saker själv när jag fortfarande bor hos min mamma + två yngre icke myndiga syskon? Mamma är arbetslös och har försöjningsstöd, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag från socialen. Eller kommer hon fortfarande att få försöjningsstöd även om jag har ett jobb?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB).

För att ha rätt till försörjningsstöd så krävs det att man inte själv kan tillgodose sina behov eller få de tillgodosedda på annat sätt (4 kap. 1 § SoL). Om det finns någon som har underhållsskyldighet gentemot den som ansöker om försörjningsstöd så kan det innebära att man inte längre har rätt till försörjningsstöd. Underhållsskyldighet föreligger mellan gifta makar, samt för föräldrar gentemot barn upp till 18 år, eller upp till 21 år om barnet är hemmavarande och studerar i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförbar grundutbildning (7 kap. 1 § FB). Detta innebär att om du har avslutat din gymnasieutbildning men fortfarande bor kvar hemma så har din mamma inte längre underhållsskyldighet för dig utan du är själv skyldig att stå för din försörjning. Din mammas försörjningsstöd ska därmed inte längre täcka kostnaderna för din försörjning, vilket innebär att hennes försörjningsstöd kanske kommer att bli något lägre.

Eftersom du nu arbetar och är över 18 år, och som jag förstår det inte längre studerar på gymnasiet, så kommer din mamma fortfarande att få försörjningsstöd trots att du har ett jobb. Eftersom din mamma då kommer få ett försörjningsstöd som inte är avsett att täcka dina levnadskostnader så kan det vara lämpligt att du själv står för din del av hyran och andra saker som du behöver för att din mamma ska ha tillräckligt med pengar för att försörja sig själv och dina omyndiga syskon. Detta är dock inte reglerat i lag och är egentligen helt och hållet upp till dig och din mamma att komma överens om.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?