Påverkas efterlevande makas begäran om jämkning av bodelning enligt 12:2 ÄktB av att hon kort därefter avlider?

2015-12-04 i Bodelning
FRÅGA
En änka begär en 12:2-a vid bouppteckningen då det finns ett särkullbarn och två gemensamma barn.Änkan avlider innan bodelning har ägt rum. Påverkar detta bodelningen i första ledet så att 12:2-an bortfaller?Hur påverkar detta särkullbarnets arvsrätt efter pappan och styvmodern?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

12:2 ÄktB är utformad så att vardera make behåller sitt giftorättsgods som sin lott i bodelningen. Regeln är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. En begäran härom måste dock göras senast vid bodelningstillfället och medför i praktiken att någon delning inte ska ske. Således spelar det ingen roll att den efterlevande makan sedan avlider eftersom bodelningen i och med hennes begäran om jämkning får anses slutförd.

Det finns dock andra invändningar som ni som arvingar kan göra om vilka du kan läsa mer här. Om du vill använda dig av någon eller några av dessa invändningar rekommenderar jag att du anlitar en jurist.

Detta är något som givetvis påverkar särkullbarnets arv eftersom det som änkan (eller änkans arvingar i detta fall) erhåller genom bodelning inte medför någon rätt till efterarv för särkullbarnet. Särskilt stor inverkan har det om den ekonomiska diskrepansen mellan makarna var stor och änkan var den rikare av dem.

Jag hoppas detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84164)