FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/12/2015

Påverkas efterlevande makas begäran om jämkning av bodelning enligt 12:2 ÄktB av att hon kort därefter avlider?

En änka begär en 12:2-a vid bouppteckningen då det finns ett särkullbarn och två gemensamma barn.

Änkan avlider innan bodelning har ägt rum. Påverkar detta bodelningen i första ledet så att 12:2-an bortfaller?

Hur påverkar detta särkullbarnets arvsrätt efter pappan och styvmodern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

12:2 ÄktB är utformad så att vardera make behåller sitt giftorättsgods som sin lott i bodelningen. Regeln är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. En begäran härom måste dock göras senast vid bodelningstillfället och medför i praktiken att någon delning inte ska ske. Således spelar det ingen roll att den efterlevande makan sedan avlider eftersom bodelningen i och med hennes begäran om jämkning får anses slutförd.

Det finns dock andra invändningar som ni som arvingar kan göra om vilka du kan läsa mer här. Om du vill använda dig av någon eller några av dessa invändningar rekommenderar jag att du anlitar en jurist.

Detta är något som givetvis påverkar särkullbarnets arv eftersom det som änkan (eller änkans arvingar i detta fall) erhåller genom bodelning inte medför någon rätt till efterarv för särkullbarnet. Särskilt stor inverkan har det om den ekonomiska diskrepansen mellan makarna var stor och änkan var den rikare av dem.

Jag hoppas detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Robert LindströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000