Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej...Min bror och jag har letat lägenhet i Spanien i ca 7-8 månader och tillslut hittat en. Nu till det kniviga när vi i nästa vecka tänkte köpa en så berättade han att dem ska skiljas och papperna är påskrivna av båda för ungefär 3 veckor sedan. Kan vi genomföra den här affären eller måste vi hoppa över den vilket jag misstänker. Dem har barn under 16 så det är ju 6 mån betänketid så min fråga är..... Om han för över 150000 till mig och vi köper lägenheten tillsammans kommer den då tillfalla hans fru/föredetta fru sen? Gäller skilsmässan redan nu eller efter betänketiden? Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över från vilken tidpunkt egendomsförhållandena vid äktenskapsskillnad ska beräknas från – vid ansökan om äktenskapsskillnad eller först då betänketiden gått ut. Reglerna om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.

Den kritiska tidpunkten

En bodelning ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag så äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta kallas den kritiska tidpunkten. En makes tillgångar och skulder som tillkommit efter denna dag ska inte ingå i bodelningen. Vid en bodelning som inte sker på grund av dödsfall utan på grund av äktenskapsskillnad inträffar den kritiska tidpunkten den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är samma dag då makarnas gemensamma ansökan eller den ena makens ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Är det bara en make som ansökt som äktenskapsskillnad spelar det ingen roll när den andra maken fått ta del av stämningsansökan, utan det är när ansökan inkommit till tingsrätten som avgör. Att betänketid börjat löpa påverkar inte detta, utan egendomsförhållandena är så att säga "fastlåsta" vid den kritiska tidpunkten.

Ditt fall

Om ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten

Du skriver att papperna redan är påskrivna av din bror och hans fru. Jag kommer här utgå från att deras ansökan om äktenskapsskillnad också inkommit till tingsrätten. Om din bror skulle föra över en summa pengar till dig efter den kritiska tidpunkten inträffat så kommer den fortfarande ingå i bodelningen om det var egendom din bror hade då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Din bror kan alltså föra över egendom till dig som han intjänat efter den kritiska tidpunkten, då han och hans fru från den dagen har separat ekonomi, men inte egendom som han ägt sen tidigare. Pengarna eller surrogat för pengarna i form av exempelvis andel i en lägenhet ni då förvärvar kommer alltså ingå i bodelningen för motsvarande värde som din bror fört ut ur bodelningen.

Om ansökan om äktenskapsskillnad inte inkommit till tingsrätten ännu

Utifrån hur din fråga är formulerad förefaller det som att makarnas ansökan redan har inkommit till tingsrätten, men om så inte är fallet ser situationen lite annorlunda ut. Din bror är då inte förhindrad att ge dig en gåva. Värt att notera är dock att om gåvan sker utan hans frus samtycke och om den har i inte obetydlig omfattning minskat din brors giftorättsgods, så kommer hans frus andel vid bodelningen ändå beräknas som om värdet av gåvan hade ingått i din brors giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Vad som avses med att giftorättsgodset ska ha minskat i inte obetydlig omfattning beror på förhållanden mellan gåvans värde och givarens egendom i övrigt, men generellt anses det uppfyllt om gåvans värde utgör mer än 10 % av givarens giftorättsgods. Även om din bror och hans frus ansökan om äktenskapsskillnad ännu inte skulle ha inkommit till tingsrätten är din bror alltså förhindrad att ge dig en sådan gåva om den skulle utgöra mer än 10 % av hans giftorättsgods.

Sammanfattning

Om din bror och hans fru skickat in sin ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten har den kritiska tidpunkten inträffat, och din bror kan alltså inte ge bort egendom som han ägde vid den kritiska tidpunkten för än en bodelning har förrättats. Om deras ansökan inte skulle ha inkommit till tingsrätten har den kritiska tidpunkten inte inträffat ännu och din bror är inte förhindrad att ge dig en gåva, så länge gåvan inte utgör mer än 10 % av hans totala giftorättsgods.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?