Påverkas den gemensamma vårdnaden av en Lob?

2019-01-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min sambo har fått en Lob för några veckor sen vilket aldrig har hänt innan. Kan det verkligen påverka hennes gemensamma vårdnad med sitt ex och hennes son på 1.5? Kan han vägra lämna sonen när det är hennes helg? Dom bor i olika kommuner Tacksam för snabbt svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Att en person blir omhändertagen enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m utgör inte skäl för utredning av den gemensamma vårdnaden.

Naturligtvis finns det skäl att utreda personer som misstänks lida av missbruk och har barn i sin vård. Det bör då ha uppkommit en orosanmälan kring förälderns/barnets mående p g a en misstanke om missbruk etc.
En sådan utredning skulle som bekant socialtjänsten ansvara för.

En förälder får inte hindra eller förbjuda det gemensamma barnet att åka till den andre föräldern av sådana skäl. Misstänker en förälder att den andre föräldern inte kan ta tillvara på barnet ska detta anmälas till socialtjänsten och utredas innan det fattas beslut om att barnet inte får åka. En förälder kan inte ensamt besluta detta utan måste följa den boendeplan som föräldrarna gemensamt kommit överens om.

Den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år och som utan beaktansvärt skäl håller barnet ifrån den andra vårdnadshavaren, eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet kan göra sig skyldig till egenmäktighet med barn (7 kap 4 § Brottsbalken). Lagen tillämpas dock väldigt restriktivt så den som undanhåller barnet från den andra föräldern utan grund riskerar att förlora vårdnaden om barnet snarare än att bli dömd för egenmäktighet med barn.

Jag rekommenderar att du informerar pappan om att när han undanhåller barnet från dig då det är din vecka/helg enligt er överenskommelse så är det grund för att han ska förlora vårdnaden om barnet. Om han fortsätter att vägra att lämna barnet då barnet ska vara hos dig så rekommenderar jag att du kontaktar domstolen om att du vill att de fastställer det som ni avtalat, det blir då lättare för domstolen att fatta beslut kring vårdnaden om avtal som fastställts av dem inte följs. Men en natt i fyllecell ändrar inte ett barns rättighet att få vara med sin förälder.

Hoppas ni kommer fram till en bra lösning

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1176)
2019-05-23 Vad kan jag göra om jag och min dotters pappa inte kommer överens om ändring av boende?
2019-05-22 Vårdnadshavarens medgivande kortare resa
2019-05-20 Böter från kollektivtrafik - vem hamnar hos kronofogden?
2019-05-20 Vem får vårdnaden om min son om jag dör?

Alla besvarade frågor (69223)