Påverkas arvet av att syskon bor kvar hemma?

2020-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga kring arv. Vi är två syskon' varav min syster bott kvar hemma efter jag flyttat ut i över 20 år. Hon har inte betalat hyra och har inte haft något jobb utan mestadels pluggat. Hur blir det när arv skall fördelas mellan oss. Mina föräldrar har redan gett förskott på arvet men då lika mycket till oss båda vilket inte känns rättvist. Vad gäller' kan mina föräldrar via testamente göra att vi får lika mycket? Eller styr lagen så att hennes del räknas av de år hon bott hemma.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ett arv efter dina föräldrar kommer att fördelas mellan dig och din syster, vilken effekt ett testamente skulle ha. Samt om din systers del kommer att påverkas av att hon bor hemma eller inte.

Frågor om arv och hur det ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas ett arv och vilken påverkan har ett testamente?

För arv mellan föräldrar och barn pratar man om att barnen är så kallade bröstarvingar, dvs de ärver i första hand föräldrarna. En huvudregel inom arvsrätten är att lagen utgår från att den avlidne önskar att alla bröstarvingar ska ha lika rätt att ärva (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När era föräldrar går bort kommer ni att i utgångsläge ärva lika mycket var. För att din syster ska få en mindre del av arvet krävs att era föräldrar skriver ett testamente. På det sättet kan man ändra vad eller hur mycket en arvtagare får.

Det finns en skyddsmekanism för barns arvsrätt, laglotten. Laglotten innebär att din syster alltid har rätt till hälften av sin arvslott. Detta är däremot något som hon aktivt måste driva för att få ut om testamentet inskränker hennes rätt.

Som du beskriver finns det även förskott på arv som kan ändra fördelningen. Förskottet innebär att man gör en avräkning på arvet med det värde man fått i förskottet (6 kap. 1 § ÄB). När det kommer till förskott antar man att det handlar om just ett förskott, om inget annat sägs. Vilket också innebär att om era föräldrar muntligt eller skriftligt uttalar att hennes hemmaboende inte är ett förskott så kommer det i lagens ögon inte att behandlas som ett förskott heller.

Räknas det som ett förskott på arv om ett barn bor kvar hemma?

För hemmaboende barn har föräldrar ett underhållsansvar upp till en viss ålder. Underhållsansvaret gäller tills man är 18 och i vissa fall upp till 21 års ålder om man fortfarande går i skolan. Som skola räknas gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Kostnader som kan täckas av underhållsansvaret ses inte som förskott på arv (6 kap. 2 § första stycket ÄB).

Om din syster är tillräckligt gammal och inte längre går i gymnasiet eller liknande är det min uppfattning att hennes kostnader bör räknas som ett förskott på arv och därmed ska avräknas från ett eventuellt framtida arv. Under förutsättningen om att era föräldrar inte har sagt något om att hennes hemmaboende inte skulle vara ett förskott på arv.

Här kan man behöva tänka på att det kan bli svårt att bevisa exakt vilka kostnader som era föräldrar har bidragit med. Därför kan det vara bra ur bevishänseende att spara kvitton eller liknande.

Det finns också ett undantag som medför att mindre gåvor till en bröstarvinge inte ska avräknas (6 kap. 2 § andra stycket ÄB). Vad som är just mindre gåvor är individuellt och beror bland annat på hur stora tillgångar man har. Så när det kommer till det här undantaget så kan jag tyvärr inte uttala mig om det skulle bli tillämpligt eller inte.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1236)
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?
2021-06-11 Hur fungerar förskott på arv för bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (93065)