Påverkar skulder beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning?

Hejsan jag frågar om min skulder hos kronofogden kan påverka min fru beslut av migratinverket för att komma hit till sverige ? MVH

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga rör möjligheten till uppehållstillstånd på grund av anknytning och regleras i Utlänningslagen (2005:716). Den som är make, registrerad partner eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, ska ges uppehållstillstånd, 5 kap 3 § Utlänningslagen.

Den som är gift med någon som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har alltså rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Detta gäller alltså den som är medborgare i ett land utanför EU. (För den som är medborgare av ett annat EU land kan ha uppehållsrätt och behöver då inte uppehållstillstånd. Uppehållsrätt har man automatiskt som familjemedlem om anknytningspersonen i Sverige har uppehållsrätt, t.ex genom arbete eller studier).

För att en person som är gift, registrerad partner eller sambo med den som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning finns dock några ytterligare krav som måste kunna uppfyllas.

Den person som anknytningen åberopas till, alltså den person som bor i Sverige, måste kunna försörja sig och bo i bostad av tillräcklig storlek och standard för att båda ska kunna bo där tillsammans, 5 kap 3b § Utlänningslagen. Du måste alltså kunna försörja dig och eventuella familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd samt bo i en bostad som är tillräckligt stor och uppfyller tillräcklig standard för att ni ska kunna bo där tillsammans.

Vad gäller försörjningskravet ska du visa att du kan försörja er genom "regelbundna arbetsrelaterade inkomster", exempel på sådana kan vara lön från arbete, sjukpenning, arbetslöshetsersättning etc. Din inkomst måste motsvara ett s.k "normalbelopp" efter att avdrag för boendekostnad gjorts varje månad. Efter att boendekostnaden betalats varje månad måste alltså pengar som ska räcka till mat, hygien, hushållsel, kläder, telefon etc, finnas kvar. Beroende på hur hög boendekostnaden är samt hur många man har att försörja varierar kravet på hur hög ens inkomst måste vara. Försörjningskravet är i alla fall att du måste ha kvar ett s.k normalbelopp efter att avdragen gjorts. För sammanlevande makar eller sambor var normalbeloppet år 2018 beräknat till 7952 kronor.

Avseende kravet på bostadens storlek och standard är det för två vuxna utan barn, enligt Migrationsverket, tillräckligt om en bostad har kök eller kokvrå och minst ett rum.

Slutsats:

Dina skulder hos Kronofogden bör inte påverka beslutet om din fru får uppehållstillstånd på grund av anknytning, så länge du fortfarande uppfyller försörjningskravet. Vad som krävs för uppehållstillstånd på grund av anknytning är alltså att du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige samt att du uppfyller försörjningsstödet och bor i en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för att ni båda ska kunna bo där tillsammans. Så länge du kan uppfylla dessa krav bör inte dina skulder hos Kronofogden påverka beslutet.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Amanda KeithRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”