FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt29/07/2018

Påverkar skilsmässa EU-medborgarskapets förmåner?

Hej! Jag är tysk medborgare, folkbokförd i Sverige och har bott här sedan Januari 2016. Jag gifte mig i Augusti 2017 och min fru har ansökt om skilsmässa hos tingsrätten för cirka en vecka sedan. Jag undrar hur skilsmässan kan påverka mig som bor och studerar här i Sverige? Kommer jag fortfarande vara folkbokförd. Kan jag fortsätta mina studier som planerat? Påverkas mitt uppehållstillstånd som EU-medborgare på något sätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så undrar du om din skilsmässa kommer att påverka dina möjligheter att stanna och fortsätta studera här i landet.

EU-medborgarskapet

Eftersom du är EU-medborgare och vistas i ett annat EU-land så har du möjlighet att stanna förutsatt att du uppfyller vissa krav.

Efter att ha bott här sen 2016 så krävs det att du antingen är arbetstagare, egenföretagare, aktivt arbetssökande och inskriven i den offentliga Arbetsförmedlingen, student, eller har medel så att du kan försörja dig utan att belasta Sveriges sociala biståndssystem. Denna uppehållsrätt kan upphöra om dessa villkor inte längre uppfylls på grund av att man blir en belastning för landet.

Ditt uppehållstillstånd i egenskap av EU-medborgare ska inte påverkas av skilsmässan, så länge du fortsätter studera och kan lösa din egen försörjning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mina kollegor här på Lawline via telefon.

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare