Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?

2021-11-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag går på försörjningsstöd jag har första hand kontrakt och min flickvän har jobb nu är det så att hon är inskriven i min lgh /sambo och vad gäller då när jag söker ekonomiskt bistånd hörde av Soc att dem kommer räkna på hennes inkomst också men hon är väl inte försörjningsskyldig att försörja mig? Förstår om man får dela på hyra och el internet och hem försäkring men själva uppehället som mat hobby/fritid kläder hygien busskort ska väl jag kunna få ut för ? För det är ju för mig inte för henne eller tvärt om att hon ska gå köpa kläder och sånt ? För om hon hade varit skriven som inneboende hade inget av detta hänt då behöver hon inte vara med på min ansökan
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag och tolkning av din fråga

Regler som blir aktuella i din fråga finns i socialtjänstlagen (SoL). Som jag förstår din fråga så har du för närvarande försörjningsstöd. Du undrar därför om din rätt till försörjningsstöd kommer påverkas av att din flickvän har flyttat in. Detta är nämligen en sådan omständighet som kan påverka den så kallade behovsbedömningen, d.v.s den bedömning som socialnämnden gör om du anses vara i behov av ekonomiskt stöd eller inte

Kommer din flickväns inkomster att räknas in?

I lagstiftningen framgår det inget om att sambor ska försörja varandra. Däremot framgår det i de allmänna råden om ekonomiskt bistånd att båda sambornas inkomster ska räknas ihop när man gör en bedömning av försörjningsstöd. Även fast du kanske vanligtvis skulle uppnå kraven för försörjningsstöd kan din flickväns inkomster därmed hindra dig från den rätten. Beroende på om hennes inkomst är tillräckligt hög.

Vad gäller angående kläder, hygien och liknande?

Behovsprövningen regleras i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Där ställs ett krav att den enskilde inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Eftersom din flickvän har en inkomst som kommer räknas in i din prövning som tidigare konstaterat, anses du inte längre uppfylla grundkraven för ekonomiskt försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Därmed kommer du inte heller kunna få ekonomiskt stöd för mer personliga saker såsom kläder, hygien och liknande.

Sammantaget

Din flickväns inkomst kommer att påverka din rätt till fortsatt försörjningsstöd. Du kan alltså anses kunna få dina behov tillgodosedda på annat sätt, det vill säga genom din sambo.

Med vänliga hälsningar,

Melina Papadopoulos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98564)