Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?

2020-05-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag och min kompis blev stoppade av polisen som genomsökte bilen och hittade narkotika. Det var över hundra st svampar (Toppslätskivling), en liten bit hasch och lite mdma (en bit på ca 0,5 cm i diameter). De tog även blodprov som visade positivt för Cannabis. Jag har inte någon historia relaterad till narkotika sen tidigare, men har åkt dit för snatteri en gång och stöld en gång. Jag håller för närvarande på att ta körkort med uppkörning om några dagar. Tror ni att det kan påverka mitt körkort? Tror ni det handlar om böter och i så fall hur mycket? Finns en risk för fängelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Körkortsmöjligheter och ringa narkotikabrott

Det brott som kommer bil aktuellt i ditt fall är ringa narkotikabrott.

För att få körkort krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Reglerna om körkortstillstånd finns i Körkortslagen.

Transportstyrelsen har till uppgift att bedöma om personen i fråga är lämpad för att ta körkort ( 3 kap. 2 § Körkortslagen). Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att personen inte är opålitlig i nykterhänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Trafikverket tar här hänsyn till om personen i fråga har fällts för narkotikabrott. Att det finns en dom för narkotikabrott kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nykterhänseende. Dock gör trafikverket alltid hen helhetsbedömning och beaktar alla omständigheter.

Skulle transportstyrelsen komma fram till att du är opålitlig i nykterhänseende så kan de meddela en spärrtid – dvs en tidsperiod där du inte får lov att göra en ansökan på nytt) . Spärrtiden kan vara mellan 1 månad till 3 år.

Det är alltså möjligt att det kan påverka ditt körkort – men inte säkert. Det är som sagt svårt för mig att säga exakt hur det kommer att påverkas eftersom transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall

Påföljd ringa narkotika

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och högst tre år. (1 § Narkotikastrafflagen)

Det föreligger en presumtion mot fängelse i Sverige, och att man så långt som möjligt försöker undvika fängelse som en påföljd. (30 kap. 4 § Brottsbalken). I ditt fall kommer det förmodligen vara fråga om böter och inte fängelse.

Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken)

Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar alltid vara 30st dagsböter. Exakta storleken på din bot är dock svårt att avgöra, då domstolen avgör varje enskilt fall för sig. Med tanke på din ekonomiska situation kommer det dock inte vara några höga bötesbelopp som kommer dömas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88413)