Påverkar ombyggnation, tillbyggnation eller renovering av bostad om bostad kan anses vara samboegendom?

Hej ! Jag och min sambo flyttade år 2007 till det hus vi nu bor i. Huset som min sambo ärvt av sina föräldrar var en sommarstuga . Sommarstugan byggdes om och byggdes till med en suturängdel för att vi ska bo där permanent . Det har vi gjort sedan dess .Till att börja med bodde även mina 3 barn där.Nu mer bor bara min sambo och vår gemensamma dotter i huset.Min sambo är ensam ägare . Om vi skulle separera vad har jag för rättigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För sambor blir sambolagen (SamboL) tillämplig. När du och din sambo flyttar isär anses ert samboförhållande ha upphört, 2 § SamboL. I detta fall blir bodelning aktuellt om någon av er begär det, 8 § SamboL. Det är bara samboegendom som ingår i bodelningen. Gällande dina rättigheter till huset blir det därför relevant att utreda om huset kan anses vara samboegendom.

Kan huset anses vara samboegendom?
Endast bostad och bohag (möbler och liknande) kan vara samboegendom, under förutsättning att det har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL.

Eftersom du beskriver att din sambo har ärvt huset av sina föräldrar utgår jag från att huset därför inte har förvärvats för gemensam användning. I det fallet utgör huset inte samboegendom. Det är alltså inte troligt att huset kommer räknas som samboegendom eftersom din sambo har förvärvat bostaden genom arv, vilket gör det mindre troligt att kravet på att egendomen har förvärvats för gemensam användning är uppfyllt.

Påverkar ombyggnationerna och tillbyggnationerna om huset kan anses vara samboegendom?
Det är möjligt att du kan försöka hävda att huset utgör samboegendom, och därför ska ingå i bodelningen, eftersom du har varit med och bekostat ombyggnationerna och tillbyggnationerna till huset, vilket kan anses vara för gemensam användning. Däremot har ett liknande fall tidigare lyfts där en person sedan innan ägde ett fritidshus, som paret, under samboförhållandet, gjorde tillbyggnationer på. Frågan var om byggnaden, eller åtminstone tillbyggnationerna, kunde anses vara samboegendom och ingå i bodelningen. HD menade dock att eftersom mannen var ägare till bostaden före samboförhållandet så var fastigheten inte samboegendom, NJA 2004 s. 545. Med andra ord är det inte sannolikt att huset kommer räknas som samboegendom och ingå i en bodelning i ert fall om samboförhållandet skulle upphöra.

Vilka rättigheter har du?
Den sambo som bäst behöver bostaden har dock ändå möjlighet att överta huset, trots att den inte anses vara samboegendom. För att detta ska bli aktuellt för dig krävs det att övertagandet av bostaden är skäligt utifrån olika omständigheter. Något som spelar roll här är ex. dina möjligheter att få ny bostad, vem som har vårdnad om barnen osv, 22 § SamboL. Att din sambo bor där med sin dotter talar dock dessvärre mot att du skulle få överta bostaden. Om du ändå skulle få överta bostaden bör du vara medveten om att du ska ersätta din sambo för husets värde, 22 § SamboL.

Observera även att ett samboförhållande anses ha upphört när du och din sambo flyttar isär. Om det är så att det bara är din sambo och dennes dotter som bor i huset och du bor på annat håll räknas ni alltså inte längre som sambor, utan i detta fall har ert samboförhållande upphört. Begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter att ni flyttade ifrån varandra, 8 § SamboL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”