Påverkar förskott på arv bröstarvinges laglott?

2019-09-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är ett gift par med en dotter. Vi har också två barnbarn. Vi har vid några tillfällen skänkt dottern större summor pengar till bland annat lägenhet och bil. Är dessa gåvor att betrakta som ett förtida arv ? Vi undrar om vi p g a det förtida arvet kan testamentera en större del till barnbarnen genom att minska dotterns arv med pengar som hon redan fått?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer först att beskriva hur stor del er dotter har rätt att kräva av arvet efter er och hur ett testamente kan påverka den rättigheten. Sen kommer jag att reda ut vad som räknas som ett förskott på arv och hur det påverkar er möjlighet att testamentera en större del till era barnbarn.

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott

Er dotter är bröstarvinge. En bröstarvinge har alltid möjlighet att kräva sin laglott (7 kap. 2 § ÄB). Laglott är halva arvslotten. Arvslotten är den del av arvet som ska gå till bröstarvingen. Som jag förstår det har ni bara ett barn vilket också innebär att ni bara har en bröstarvinge. Arvslotten kommer därför att vara hela arvet efter er. Laglotten är då halva arvet efter er. Er dotter kommer alltså att ha möjlighet att kräva att få ärva halva kvarlåtenskapen efter er.

Testamentes inverkan på bröstarvinges arv

Om ett testamente så att säga "inkräktar" på en bröstarvinges laglott och det testamenteras bort så mycket att bröstarvingen ärver mindre än värdet av sin laglott, har bröstarvingen rätt att kräva sin laglott. För att detta ska bli aktuellt krävs dock att bröstarvingen inom sex månader efter att hen har fått ta del av testamentet hävdar sin rätt och kräver detta (7 kap. 3 § ÄB).

Gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arv

Gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arv om inget annat har angetts särskilt i ett gåvobrev eller tydligt har kommit fram på annat sätt (6 kap. 1 § ÄB). Jag anser att de stora summorna som ni har gett till er dotter rimligtvis bör räknas som förskott på arv, eftersom ingen information om ett gåvobrev eller liknande finns i din fråga.

Ett förskott på arv ska räknas av från laglotten

Ett förskott på arv ska räknas av från er dotters laglott (7 kap. 2 § ÄB). Det innebär att om er dotter kräver sin laglott från arvet efter er, inte har möjlighet att kräva hela sin laglott. Hon skulle vara tvungen att räkna av värdet av gåvorna som ni har gett henne från sin laglott.

Sammanfattning

Ni kan testamentera en större summa till era barnbarn eftersom de stora summorna är ett förskott på er dotters arv och måste räknas av om er dotter kräver att få sin laglott. Jag vill klargöra att om ni antar att er dotter inte kommer att kräva sin laglott står det er fritt att testamentera hur stor del som ni vill till era barnbarn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor eller höra av dig till Lawlines duktiga jurister.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81881)