Påverkar försäljning under markandsvärdet arvet?

2019-01-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Vi är tre syskon, två hel syskon och ett halvsyskon med samma pappa. Vår pappa fick för ett år sedan obotlig cancer och avled för en vecka sedan. Förra våren, -18 så sålde han sitt hus till långt under marknadsvärdet till våran halvsyster och hennes kille. Kan vi bestrida detta nu? Vi har ingen relation med halvsystern, hon meddelade inte ens att vår pappa var död utan vi fick höra detta på omvägar. Hon har även bestämt allt kring hans begravning. Har vi inget att säga till om där heller?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Mitt svar kommer utgå från att er far inte var gift vid sin bortgång eller efterlämnade något testamente. Skulle så vara fallet är du välkommen att ställa en ny fråga för att få ett svar som stämmer helt överens med omständigheterna i ert fall.

Förra våren, -18 så sålde han sitt hus till långt under marknadsvärdet till våran halvsyster och hennes kille. Kan vi bestrida detta nu?

Utgångspunkten i en sådan situation du beskriver är att mellanskillnaden mellan marknadsvärdet vid tidpunkten för gåvan och det pris er halvsyster och hennes kille betalade, ska utgöra förskott på arv till er halvsyster (6 kap. 1 & 3 § ärvdabalken). Om fastigheten var värd 3 miljoner vid försäljningstillfället och er halvsyster betalade 1 miiljon, anses hon alltså ha fått ett förskott på arv med 2 miljoner. Som nämnt är detta en utgångspunkt, men läget förändras om det på något sätt framgår att er far avsett att försäljningen/gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Sådan vilja kan framgå av gåvobrev, testamente, annat dokument, vad han sagt eller vad som framgår av omständigheterna. Givetvis blir det svårt för er halvsyster att motbevisa utgångspunkten om det inte finns konkreta omständigheter eller skriftliga dokument som tydligt visar er pappas avsikt. Om det går visa att er pappa avsett att gåvan inte ska vara förskott på arv så kan det ändå finnas viss möjlighet att göra anspråk på värdet genom det så kallade förstärkta laglottsskyddet. Skulle detta vara av intresse är du välkommen att återkomma med en ny fråga eller läsa mer här.

Det ni rent praktiskt bör göra om försäljningen/gåvan utgör förskott på arv enligt vad jag beskrivit ovan är att begära att förskottet tas upp i bouppteckningen efter er far (20 kap. 5 § tredje stycket ärvdabalken). Arvsskiftet kommer sedan ta utgångspunkt i bouppteckningen. Om försäljningen/gåvan utgör förskott på arv innebär detta att era arvslotter kommer beräknas som om gåvans värde fanns kvar i dödsboet.

Hon har även bestämt allt kring hans begravning. Har vi inget att säga till om där heller?

Lagen reglerar inte vem som får bestämma vad när det gäller begravningar. Däremot är ni alla syskon dödsbodelägare och dt är då ni gemensamt som ska förvalta dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Mer konkret innebär detta att ni alla ska vara överens innan dödsboet kan ådra sig kostnader gentemot exempelvis en begravningsbyrå för begravningen.

Det ni bör göra här är först och främst att diskutera saken med er halvsyster. Det absolut bästa för samtliga inblandade parter är ju om ni kan komma överens om hur begravningen ska utformas.

Jag hoppas att mitt svar kunnat ge er klarhet i vad som gäller. Om ni har fler frågor är ni alltid välkomna att återkomma!

Vänligen,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (984)
2019-05-26 Kan ett gåvobrev räknas som ett testamente?
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris

Alla besvarade frågor (69309)