Påverkar ett testamente min rätt som särkullbarn?

2019-07-22 i Testamente
FRÅGA
Får vi allt?Vår far skrev ett tillägg till testamentet som vid bouppteckningen lästes upp, där det stod att vi - särkullsbarnen - skulle avstå från att ta ut vårt arv mot att vi istället skulle få ärva allt efter hans fru - inte vår mamma - eftersom hon inte har egna barn. Vad gäller egentligen kring detta? Har vi rätt till allt som det står i reversen? Upphör reversen att gälla efter 10 år? Den skrev troligen en bra tid innan 2000. Vad jag minns skrev vi inte under något, avsa oss heller inget.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel gäller att barn (bröstarvingar) ärver först och ska dela lika på kvarlåtenskapen. Var den avlidne gift vid bortgången har den efterlevande maken dock en rätt att erhålla det med fri förfoganderätt. Som särkullbarn har du dock en möjlighet att begära ut hälften av din arvslott, ofta kallat laglott. Denna rätt som särkullbarn gäller alldeles oberoende om avlidne haft ett testamente som föreskrivit att hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla den efterlevande maken. Testamentet bör istället betraktas som ett önskemål i detta avseende. För att få rätt till sin laglott krävs att du påkallar en jämkning av testamentet. Det måste ske inom sex månader från att du erhöll det.

Ett annat perspektiv på frågan är din rätt till efterarv efter den efterlevande maken. En sådan rätt uppstår så länge inte testamentet säger att den efterlevande maken ska erhålla resterande kvarlåtenskap med full äganderätt. Eftersom det enligt din beskrivning står att ni särkullbarn ska ärva även efter den efterlevande maken verkar det inte vara fallet. Vid beräkning av efterarv upptas den kvotdel av kvarlåtenskapen som du inte tidigare erhållit vid det första arvsskiftet.

Slutligen, det finns ingen preskriptionstid för testamenten. Däremot går det att klandra ett testamente om det inte tillkommit under laga form eller liknande. En sådan situation kan uppstå ifall testamentet inte upprättas i enlighet med formkraven, bl.a. bevittnats och signerats av två vittnen.

Det jag ovan beskrivit återfinns i Ärvdabalken, särskilt 2 kap (om arvslott), 3 kap (om efterlevande makes rätt), 7 kap (om laglott), 10 kap (om upprättande av testamente) och 13-14 kap (om ogiltighet och klander av testamente).

Hoppas du fått svar på dina funderingar. Önskar du mer hjälp är du välkommen att boka in ett möte en av våra erfarna jurister på området https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2417)
2020-04-01 Får en syster till en testamentstagare vara vittne i testamente?
2020-03-31 Hur fördelas ett arv mellan två bröstarvingar och en testamentestagare?
2020-03-31 Testamente över gränser (Sverige och Norge).
2020-03-31 Hur kan man skriva ett testamente utan vittnen?

Alla besvarade frågor (78651)