Påverkar ett nytt testamente ett tidigare inbördes testamente med sekundosuccession?

Hej,

Vad gäller? Då Jag har originalet av inbördes testamente som min mor och hennes man låtit göra där det framgår att vid bådas frånfälle ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan oss (halvsyskon).

Efter att min mor dog gifte sig hennes man om sig. Nu har även han dött och det har framkommit att han skrivit ett nytt testamente där förutom hans nya fru och endast min halvsyster (hans dotter) ska del av arvet efter honom. Jag har läst att om inte originalet har förstörts eller om inget skriftlig återkallelse finns, så ska det första inbördes testamente gälla

Kan jag även i så fall begära att få se detta? Denna fråga endast för att veta om jag ska skriva under/godkänna bouppteckningen.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga behandlar dels hur man återkallar ett testamente men också fördelning av arv med så kallad sekundosuccession (även kallat efterarv). Kort sagt så räknas ett nytt testamente som ett återkallande av det tidigare testamentet. Däremot kan inte det nya testamentet påverka er mors testamente. Jag går igenom detta mer utförligt nedan.

Återkallelse av testamente

Frågan om ett testamentes giltighet när ett nytt testamente uppkommit har behandlats i praxis. Huvudregeln är att testamenten kan återkallas på tre olika sätt (10 kap. 5 § Ärvdabalken):

Om testamentshandlingen förstörs.Om testatorn (den som skrivit testamentet) har ”otvetydligt givit till känna att förordnandet inte längre är uttryck för hans yttersta vilja”Eller upprättande av ett nytt testamente (om samma sak)

Det sista här har även visats i hovrättens dom RH 1994:67. Alltså kan det nya testamentet i detta fallet ses som ett återkallande av det tidigare testamentet, alltså er mors mans testamente.

Efterarvet från er mor

Eftersom det inbördes testamentet mellan er mor och hennes man innehöll så kallad sekundosuccession (de hade bestämt vem som skulle ärva kvarlåtenskapen efter bådas andres död, även kallat uppskjuten arvsrätt) kan inte moderns make testamentera bort det han fick från er mor när hon avled.

Testamentet efter er mor gäller alltså fortfarande och hennes kvarlåtenskap ska delas lika mellan er halvsyskon enligt hennes testamente. Däremot har maken rätt att ändra testamentet och testamentera bort hans del, det vill säga borträknat det han fått efter er mor.

Hoppas att svaret var till hjälp och om du har några frågor kommentera gärna nedan så ska jag försöka svara på dem!

Med vänlig hälsning,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning