Påverkar ett namnbyte rätt till arv?

Hej! Jag fyller 18 år om några månader och jag har sekretessmarkering. Jag vill gärna fråga er om framtiden ifall min rättighet till min pappas arv kommer att påverkas då jag funderar på att kanske byta förnamn och efternamn. Jag undrar också om underhållsstödet (som jag kommer att behöva förlänga), kommer den också påverkas? Jag har läst förut att även om föräldrarna är skilda så har barnen ändå rätt att ärva, gäller detta också om man täker byta både sitt förnamn och efternamn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså hur ett framtida namnbyte kommer påverka din rätt till underhåll från och arv efter dina föräldrar. Jag kommer inledningsvis behandla namnbyte och därefter rätten till arv och frågan om underhåll. 

Namnbyte 

Ansökan om namnbyte sker till Skatteverket (3 § lagen om personnamn).

Gällande efternamn kan man byta till nybildade efternamn samt vissa befintliga sådana (dock med begränsningar). Man kan byta förnamn mer eller mindre fritt, dock med begränsningarna att namnet inte ska väcka anstöt, kan antas leda till obehag eller av annan anledning är att anse som olämpligt (28 §). Det är Skatteverket som beslutar om detta (36 §). 

Rätten till arv 

Rätten till arv regleras i Ärvdabalken. Du är bröstarvinge, vilket innebär att du ingår i den första arvsklassen (2:1 ÄB) och har rätt till din arvslott. Även om din far har ett testamente ska en viss andel av arvet, vilket kallas laglott (7:1 ÄB).

Om dina föräldrar är skilda kommer arvet tillfalla dig direkt efter din fars frånfälle, medan arvet däremot kommer tillfalla din mor i första hand om de är gifta vid tidpunkten för frånfället (3:1 ÄB). Då tillfaller tillgångarna istället henne med efterarvsrätt - du ärver alltså både från din far och mor när även din mor avlider. Detta är dock inte aktuellt i det fall att dina föräldrar är skilda - då tillfaller din fars arv dig på en gång. 

Din rätt till arv baserar sig på släktskap och påverkas således inte av ett namnbyte. 

När bouppteckningen förrättas och en arvinge som är känd till namnet befinner sig på okänd ort ska kungörelse därom göras av Skatteverket i Post-och Inrikes Tidningar. Därefter har arvingen fem år på sig att göra sin rätt till arvet gällande. Detta gäller också om det vid bouppteckningen finns kännedom om arvinge men det saknas kunskap om arvingens namn eller om hans eller hennes vistelseort (16:2 ÄB). 

I det fall att du bytt namn innan din fars frånfälle kommer alltså kungörelse med uppmaning om att du ska ge dig tillkänna publiceras av Skatteverket. Därefter har du fem år på dig att göra din rätt till arv gällande, annars kommer du förlora rätten. 

Rätten till underhåll 

Föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7:1 FB). I vanliga fall upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men i det fall att barnet går i skolan därefter förlängs denna skyldighet (dock som längst till 21 års ålder). Denna skyldighet påverkas heller inte av ett namnbyte. 

Hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen, 

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”