Påverkar ett avlidet vittne giltigheten av ett testamente?

2019-12-20 i Testamente
FRÅGA
Om ett av de vittnen som bevittnat min namnteckning på mitt testamente dör, måste jag då skriva ett nytt testamente och skaffa nya vittnen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar:

Testamente regleras i ärvdabalken (ÄB), så det är där vi hittar reglerna.

Påverkar ett avlidet vittne giltigheten av ett testamente?

För att ett testamente ska bli giltigt så finns det vissa formkrav, bland annat att det ska bevittnas av två personer vilket framgår av ÄB 10 kap. 1 §. Vittnena är till för testamentets giltighet vi upprättandet snarare än för bevisningen. Enligt ÄB 10 kap. 2 § st 1 så bör vittnena anteckna vittnesintyg genom en vittnesmening, som innehåller vittnenas yrke och hemvist samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Detta är inget formkrav, utan finns endast till för att underlätta vid en eventuell senare tvist.

Bevisbörda vid tvist om testamentets giltighet:

ÄB 10 kap 2 § st 2 innehåller en regel om bevisbörda vid tvist om ogiltighet av ett testamente. Regeln säger att den som hävdar att formkravet i 1 § inte var uppfyllt, trots att vittnena intygat det, har bevisbördan för sitt påstående.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis så innebär det att även om ett eller båda vittnena skulle avlida så gäller fortfarande testamentet. Vid eventuell framtida tvist kan det vara fördelaktigt om det finns en vittnesmening, men det är även möjligt att föra annan bevisning i frågan i sådana fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll