Påverkar ett åtagande av borgen framtida chans till lån?

2019-09-29 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Har inga lån på mitt hus. Om jag går in som borgenär för ett lån min dotter vill ta,har jag då svårare att ta eget lån på mitt hus om jag skulle behöva?Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att använda mig av handelsbalkens bestämmelser vid besvarande av din fråga.

Vad innebär det att gå i borgen för någon?

Det finns två olika borgensåtaganden. Den första kallas enkel borgen och innebär att du kan krävas på betalning om personen du gått i borgen för inte kan betala och inte har några betalningsmöjligheter alls kvar (10 kap. 8 § HB)

Den andra kallas proprieborgen och då kan du krävas om personen du gått i borgen inte betalar. Skillnaden i dessa två olika borgensåtaganden är om personen är insolvent eller inte (10 kap. 9 § HB).

Blir det svårare att själv ta lån som borgesman?

När banken gör en bedömning om borgesmannen är lämplig för att gå i borgen så tittar det bland annat på vilka tillgångar som finns. De vill se att du har möjlighet att betala åt din dotter om hon själv inte betalar. De vill säkerställa att det finns något som kan täcka den fordran de har.

Eftersom borgensåtagandet kan försämra borgensmannens egen framtida betalningsförmåga så sänks borgensmannens egen kreditvärdighet. En borgensman kan därför få svårare att få en egen kredit beviljad så länge borgensansvaret kvarstår.

Sammanfattning

Ett borgensåtagande kan komma att påverka din framtida möjlighet till lån men beroende på hur betalningsförmågan ser ut så kan den påverkas i olika utsträckning. Jag skulle råda dig att taka med din bank och se hur möjligheterna ser ut för er.

Hoppas du fått svar på din fråga och att svaret kan vara till hjälp. Du får gärna skriva till oss igen om du har fler frågor eller något annat du undrar.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (696)
2020-07-13 Måste man betala tillbaka lön som betalats ut felaktigen?
2020-07-12 Hur bör ett enkelt skuldebrev behandlas vid betald fordran?
2020-07-11 Misstagsbetalning - condictio indebiti
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.

Alla besvarade frågor (81856)