Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?

2021-10-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vem får vårdnaden om barnen vid en skilsmässa respektive vid ett upplösande av ett samboförhållande om inget har avtalats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En separation bland föräldrar påverkar inte automatiskt vårdnaden om barnen. Detta innebär att ifall du och din partner haft gemensam vårdnad ska ni fortsätta ha det efter upplösandet. Vårdnaden är således inte beroende av ett avtal.

Möjligheten finns att hos tingsrätten ansöka om ändring av vårdnaden. Ändringen kan gå från gemensam vårdnad till ensam vårdnad och vice versa. När domstolen har att bestämma vårdnaden över barnen ska de som huvudregel utgå från den grundläggande principen barnets bästa.

Av 6 kap. 2a Föräldrabalken (FB) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall domstolen fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, alltså deras samarbetsförmåga. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det, 6 kap. 5§ st. 2 FB.

Sammanfattningsvis kommer den rådande vårdnaden inte påverkas av en separation. Möjligheten att ändra vårdnaden kan dock göras via domstol. I domstolens bedömning är det olika faktorer som tas i beaktande, men bakom alla beslut dominerar principen om barnets bästa.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?