FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN29/12/2021

Påverkar bostadsförsäljning mitt CSN?

Hej hej jag undrar bara hur det funkar med försäljning av lägenhet och ansökan om csn?

Jag skulle uppskatta om vinsten från försäljningen kunde gå obemärkt förbi och jag fortsätter ta det fördelaktiga lånet. Man vill ju inte tumma på livskvalitén under studietiden. Hoppas detta går att lösa. Ser fram emot svar!

Uppskattar om jag får vara anonym.

God fortsättning!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du hur en lägenhetsförsäljning påverkar din rätt till studiemedel. Svaret på din fråga går att hitta i studiestödslagen (SSL), inkomstskattelagen (IL) och bostadsrättslagen. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du studerar på heltid och att du tar ut fullt lån.

Fribeloppet

Enligt SSL 3 kap. 16 § får du max tjäna ett visst belopp innan din rätt till studiemedel påverkas. Detta belopp kallas fribeloppet. Enligt SSL 3 kap. 17 § är fribeloppet, för studier på heltid, 193,71% av prisbasbeloppet. För 2022 innebär detta att du får som mest tjäna 93 561 kr innan din rätt till studiemedel påverkas.

Hur mycket dina studiemedel påverkas framgår av SSL 3 kap. 18 §, som säger att rätten till studiemedel minskar med 61% av den inkomst som överstiger fribeloppet. Om du tjänar 193 561 kr så har du överskridit fribeloppet med 100 000 kr. Då kommer dina studiemedel minska med 61 000 kr.

Undantag från fribeloppet

Fribeloppet togs tillfälligt bort 2021. Detta innebar att inkomster som tjänats in under 2021 inte påverkar rätten till studiemedel alls. Du kan alltså ha tjänat hur mycket pengar som helst under 2021 och ändå ha rätt till såväl fullt lån som fullt bidrag.

Fribeloppet är dock tillbaka för år 2022. Detta leder oss in på frågan om när du egentligen kan sägas ha tjänat pengarna från lägenhetsförsäljningen. Vinst vid försäljning av (bl. a.) bostadsrätt kallas för kapitalvinst. Enligt IL 44 kap. 26 § så ska en kapitalvinst tas upp som en intäkt det år som tillgången avyttrats. När har du då avyttrat din lägenhet egentligen? Regeringsrätten slog i rättsfallet RÅ 2010 ref. 48 fast att en avyttring ska anses ha skett när bindande avtal om försäljning har träffats. Enligt bostadsrättslagen 6 kap. 4 § har ett bindande avtal om försäljning av bostadsrätt träffats när köparen och säljaren skrivit på ett skriftligt avtal som specificerar vilken lägenhet som säljs och vilket pris som ska betalas.

Detta innebär att om du har ett färdigt skriftligt avtal redan idag så har du sålt lägenheten 2021. Under 2021 gäller som sagt inget fribelopp och du kan därför tjäna hur mycket du vill. Det är viktigt att du i din skattedeklaration för 2021 tar upp vinsten från försäljningen så att du beskattas för vinsten just detta år. Du måste även meddela CSN om att du har sålt en bostad och vad vinsten uppgick till (SSL 3 kap. 27 §).

Slutsats

Förutsatt att du redan har ett bindande avtal med köparen så kommer alltså inte dina studiemedel att påverkas. Pengarna från bostadsförsäljningen har du tjänat 2021, och för år 2021 gäller inget fribelopp.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

William Nordstrand LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”