Påverkar ansökan om socialt stöd en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd?

Hej när man har gjort en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd kan man då under tiden ansöka om ekonomisk stöd från socialtjänsten?Eller kommer det att bli problem när migrationsverket skall ge ett beslut om uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fortsatt uppehållstillstånd finns i 5 kap 16 § utlänningslagen. För att ett uppehållstillstånd ska få förlängas krävs att den situation som grundade rätten till det nuvarande uppehållstillståndet består, dvs att förhållandena vid den nya ansökan är desamma som när det första uppehållstillståndet beviljades. Har du t.ex. beviljats uppehållstillstånd pga äktenskap måste det äktenskapet bestå vid ansökan för fortsatt uppehållstillstånd. Om äktenskapet (eller eventuellt samboskap) har har upplösts vid ansökan finns det vissa möjligheter att ändå få fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap 16 § st 3 utlänningslagen.

Det finns inga andra krav utöver kravet på att förhållandena ska vara desamma vid den första ansökan om uppehållstillstånd och vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Därför bör din fråga besvaras så att en ansökan om ekonomiskt stöd från socialtjänsten inte påverkar migrationsverkets beslut om fortsatt uppehållstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”