Påverkar ansökan om socialt stöd en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd?

2017-06-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej när man har gjort en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd kan man då under tiden ansöka om ekonomisk stöd från socialtjänsten?Eller kommer det att bli problem när migrationsverket skall ge ett beslut om uppehållstillstånd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fortsatt uppehållstillstånd finns i 5 kap 16 § utlänningslagen. För att ett uppehållstillstånd ska få förlängas krävs att den situation som grundade rätten till det nuvarande uppehållstillståndet består, dvs att förhållandena vid den nya ansökan är desamma som när det första uppehållstillståndet beviljades. Har du t.ex. beviljats uppehållstillstånd pga äktenskap måste det äktenskapet bestå vid ansökan för fortsatt uppehållstillstånd. Om äktenskapet (eller eventuellt samboskap) har har upplösts vid ansökan finns det vissa möjligheter att ändå få fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap 16 § st 3 utlänningslagen.

Det finns inga andra krav utöver kravet på att förhållandena ska vara desamma vid den första ansökan om uppehållstillstånd och vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Därför bör din fråga besvaras så att en ansökan om ekonomiskt stöd från socialtjänsten inte påverkar migrationsverkets beslut om fortsatt uppehållstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97585)